I Bjørgvin må det spares 2,5 millioner kroner for å dekke overforbruk fra i fjor. Derfor har bispedømmerådet sagt nei til å bidra med 250 000 kroner til å dekke lønnen til Eiel Holten og Thor Brekkeflat, som deler stillingen som gateprest i Bergen.

— Svært ufornuftig av kirken. Det er jo prestene her som har kontakt med grasrota i byens befolkning. Kirkens egne prester ser vi lite til ute blant folk, sier Håkon Valle, som ofte er å se i Korskirken.

BT møter ham før den daglige formiddagsbønnen.

Kronerulling

— Vi kan ikke slutte å være gateprester selv om kirken ikke lenger vil lønne oss. Jobben vi gjør er for viktig for Kirkens Bymisjon til at det går an. Men det betyr at vi blir avhengig av gaver og innsamling for å få penger til å dekke disse lønnsutgiftene. I verste fall kan det bety at vi må spare på andre områder, sier Eiel Holten, avdelingsleder i Kirkens Bymisjon i Bergen.

Han liker ikke tanken på å måtte samle inn penger til å lønne seg selv.

— Vi har så mange andre formål vi gjerne skulle brukt midlene våre til.

Holten legger ikke skjul på at han er skuffet og indignert over at Bymisjonen mister betydelig pengestøtte fra kirken.

- Avlaster prestene

— Prestene i Korskirken driver viktig prestetjeneste blant mennesker som kirken ellers ikke så lett kommer i kontakt med. Det er ingen tvil om at vi avlaster prestene i byen i deres daglige arbeid både gjennom gudstjenestene vi holder i Korskirken og ved andre kirkelige handlinger vi utfører, sier Holten.

Før Holten ble ansatt i Bymisjonen, var han menighetsprest i Birkeland menighet i seks år.

— I løpet av det halve året jeg har vært gateprest, har jeg faktisk hatt flere sjelesorgsamtaler enn jeg hadde de årene jeg var prest i Birkeland. Som gateprest har jeg også forrettet i flere begravelser. Derfor er det beklagelig at kirken selv mener den kan bidra med økonomisk støtte til arbeidet vi gjør, sier han.

Sørge for sine egne

— Økonomien vår er så stram at vi har rett og slett ikke har råd til å lønne andre prester enn våre egne, sier stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit i Bjørgvin bispedømme. Han beklager at kirken ikke lenger kan gi tilskudd til en halv stilling som gateprest

Syv prestestillinger blir borte. Søknad er sendt Kirkedepartementet om å legge ned Laksevåg prosti. Det er også meningen at Ytre Sogn prosti skal legges ned.

— Men det tar tid før sparetiltakene virker. Så stram som økonomien er nå, kan vi dessverre ikke bidra med tilskudd til lønn til gateprest I Bergen, sier Fjelltveit.

Hjelpe til

- Gatepresten er en av Bergens mest profilerte prester. Er det ikke viktig for kirken å støtte opp om det arbeidet de gjør?

— Det er riktig at de betyr mye for omdømmet til kirken blant de svakeste i samfunnet. Vi håper derfor det finnes andre muligheter til å finansiere stillingen. Vi ønsker også å være med på å bidra til å finne løsninger. Allerede i neste uke skal vi derfor møte Kirkens Bymisjon for å drøfte mulige løsninger som kan bidra til at våre sparetiltak ikke rammer virksomheten og aktivitetene som Kirkens Bymisjon driver.