Det er et desisjonsutvalg på tre medlemmer som ikke godkjenner regnskapet. Utvalget slår fast at Maria menighetsråd for to år siden brakte betydelige midler ut av menighetens kontroll ved å opprette en egen stiftelse. Det oppleves også kritikkverdig at stiftelsens styre og ikke menighetsrådet skal velge styremedlemmer til stiftelsen.

Prinsippsak

— Dette er en prinsippsak som vil utfordre kirken, sier stiftsdirektør Helge Taranrød i Bjørgvin bispedømme til Bergens Tidende. Han tror den vil bli hett stoff i tiden fremover. Det er bispedømmerådets ansvar å opprette desisjonsutvalg i saker som dette. Taranrød kan ikke huske at det er gjort før.

— Vi mener det er betenkelig at det i Mariakirken er opprettet en stiftelse som helt løser den fra menigheten. Menigheten har faktisk ingen innflytelse over sin egen stiftelse, sier Harald Gammelsæter, desisjonsutvalgets formann til TVHordaland. Sammen med seg i utvalget har han hatt Einar Kongsbakk og revisor Rune Nesse. Kristian Skjeldal har vært utvalgets sekretær.

Menighetene i Bergen sentrum, Maria, Korskirken, Domkirken, Johannes og Nykirken ble i 2001 slått sammen til en felles menighet - Bergen domkirke menighet. Fellesrådet vedtok i april 2001 å anbefale alle berørte menigheter å avstå fra taktiske disposisjoner av eiendeler og formue. Det er en taktisk disposisjon Maria menighetsråd nå anklages for.

Stiftelsens kapital

Det var 19. desember 2000 Maria menighetsråd for lukkede dører og med fire mot en stemme opprettet Mariakirkens stiftelse med en kapital på 500.000 kroner. Formålet var å opprettholde gudstjenesteliv, evangelisering og diakoni i området.

I menighetsrådets møte 20. mars 2001 overføres eiendommen Absalon Beyersgt. 1 og menighetslokalene i Dreggsalm. 20 til Mariakirkens stiftelse. Likeledes legges ytterligere 500.000 kroner til.

Det er stilt spørsmål ved om menighetsrådet alene kunne opprette en stiftelse eller om kirkelig fellesråds godkjenning var nødvendig. Man er da kommet til at menighetsrådet alene kan foreta alle disposisjoner. Utvalget mener likevel at menighetsrådets disposisjon har et kontroversielt preg.

— Det er sjokkerende at det reises tvil om våre disposisjoner, sier Ole Helge Moe, som var formann i Maria menighetsråd da stiftelsen ble opprettet i 2000. Han peker på at det ikke er driftsmidler, men private midler gitt av sparsommelige mennesker gjennom århundrer som er tillagt stiftelsen. De skulle egentlig ikke vært med i menighetsrådets regnskap. Hvis noen tror de er flinkere til å forvalte midlene enn stiftelsen, finner Moe det smakløst. Kontroll av stiftelsen ligger hos fylkesmannen. Moe peker også på at Maria menighet har tilført stormenigheten betydelige midler.

Utvalget mener det kan være hensiktsmessig å opprette en stiftelse for å drive en barnehage eller et familierådgivningskontor. Mariakirkens stiftelse er opprettet med et formål identisk med menighetens oppdrag, nemlig å finansiere gudstjenesteliv, diakonalt og evangeliserende arbeid. Det mener utvalget er atskillig mer betenkelig. Det mener det må være en grense for hvor langt soknets selvstendighet går i forhold til Den norske kirke også i økonomiske disposisjoner.