Kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik, sier at det trolig vil ta bortimot 20 år før de nødvendige vedlikeholds— og rehabiliteringsarbeidene er fullført. I år er det kun avsatt 4,5 millioner kroner til å få bergenskirkene i stand.

— Drift og vedlikehold av kirkene er Bergen kommunes ansvar. Vi må nå inn i en dialog med kommunen om hvordan vi skal få finansiert og gjennomført arbeidene over tid. Men det er også behov for å få staten på banen for å delfinansiere nødvendig rehabiliteringsarbeid på middelalderkirkene i Bergen sentrum, altså Domkirken, Korskirken og Mariakirken, legger Wik til.

60 nye millioner

Bergens Tidende har tidligere skrevet at det trengs nærmere 130 millioner kroner for å utbedre skader som de tre middelalderkirkene er blitt påført på grunn av forfall i mange år.

Men det stopper ikke der. Nye tilstandsanalyser viser at også langt nyere kirker i Bergen er påført slitasje og skader for ytterligere 60 millioner kroner.

— De nye rapportene viser at det trengs fra en til tre millioner kroner til hver kirke for å utbedre skader og utføre nødvendig vedlikehold. Vi har også en stor utfordring foran oss når det gjelder bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede i mange av kirkene, sier kirkeverge Wik.

Smuler ble fordelt

Behovet for vedlikehold av kirkene ble drøftet i Kirkelig Fellesråd sist onsdag. Da fordelte man 2,8 av i alt 4,5 millioner kroner fra årets vedlikeholdsbudsjett - altså smuler i forhold til behovet.

— Av den nyere bygningsmassen er Søreide kirke og gravkapellene på Møllendal de mest graverende tilfellene. Men her har vi fått bevilget de første midlene, og rehabiliteringen vil kunne skje de neste tre-fire årene.

Ifølge kirkevergen må man se behovene for rehabilitering i et 15-20-års perspektiv.

Faller ikke sammen

— Bergen kommune gjennomfører nå en tilsvarende utbedring og rehabilitering av skolene. Her snakker vi om hele 700 millioner kroner. Det bør være mulig å få til noe tilsvarende også for kirkene, legger Wik til.

— Men 20 år betyr vel bare at forfallet fortsetter?

— Ja, bygningsmassen vil selvsagt fortsette å forfalle inntil arbeidene er gjort. Men selv om det er snakk om store beløp og mye som skal gjøres, er det ikke slik at kirketakene faller sammen selv om det går 15-20 år. Men nå har vi foretatt en dokumentasjon på forfallet og hva som må gjøres. Så får vi ta arbeidene etter hvert, og gjøre det som haster mest først.

Kirkekunsten

Men regningen kan bli enda høyere. Det er nemlig ikke laget tilstandsrapporter og kostnadsanalyser for 18 av byens kirkebygg. Ingen vet hva som skjuler seg av mulig forfall i disse.

Kostnadsoverslaget på 190 millioner kroner omfatter nemlig ikke kirkenes kunstneriske utsmykning.

— Vi er nå begynt på en kartlegging av tilstanden til kunsten i noen av kirkene. Spesielt i Mariakirken er det mye verdifull kunst, sier Wik.