Kirkegården stod ferdig i fjor høst, men vigslingen har vært utsatt på grunn av uklarhet om teknisk utstyr og driftsøkonomien. Den nye kirkegården, som skal dekke et område av Bergen med sterk befolkning, er etablert som en vakker park på i alt 21 dekar like ved Bønes kirke. Kirkegården har kostet ca. 12 millioner kroner. Av dette har Bergen kommune betalt 8,5 millioner kroner, mens Bergen kirkelige Fellesråd har investert resten for egne midler. Bønes kirkegård har plass til 1600 graver. Det finnes imidlertid planer om å ytterligere ett byggetrinn. Ferdig utbygd vil den få plass til i alt 2560 graver.