— Det dreier seg om verdier på opp til to millioner kroner, som er overført fra en 83 år gammel kvinne til denne mannen. Vi tror hun er blitt lurt, sier politiinspektør Liv Mette Karlsen i Hordaland politidistrikt.

Tirsdag ble kirkegårdsarbeideren arrestert på arbeidsplassen sin, siktet for grovt bedrageri.

**Les også:

– Tar det veldig tungt**

Slektninger: – Vi fikk sjokk

Saken startet da den nærmeste familien til den 83 år gamle kvinnen fikk et brev med krav om kommunale avgifter.

— Det har vi aldri fått før. Det har alltid vært tanten vår som har fått regningen, fordi hun har stått øverst på listen over hjemmelshavere, sier 83-åringens nevø.

Da han og søsteren tok kontakt med kommunen og Statens kartverk fikk de vite at tanten ikke lenger var oppført som eier, men i stedet var blitt leieboer.

I de offisielle dokumentene var kirkegårdsarbeideren tinglyst som eier. Kjøpesum: 0 kroner.

— Vi fikk sjokk da vi så at han hadde fått leiligheten vederlagsfritt som en gave, sier nevøen til 83-åringen.

Vi opplever det ikke som om han har prøvd å hjelpe en eldre kvinne, men at han har prøvd å loppe henne for verdier 83-åringens nevø

Stelte graver på Solheim

Kontakten mellom 83-åringen og den siktede mannen, skal angivelig ha startet på Solheim kirkegård.

Der besøkte 83-åringen jevnlig graven til sine foreldre, og til en bror som falt under annen verdenskrig.

Mannen er ansatt av Bergen kirkelige fellesråd for å stelle graver og vedlikeholde kirkegårder i bergensområdet, deriblant Solheim kirkegård.

Kontakten mellom dem skal ha utviklet seg til at han kom hjem til den 83 år gamle kvinnen, og hjalp til med hverdagslige gjøremål.

Politiets hypotese er at han har over tid har jobbet med å bygge opp tillitsforholdet til den eldre kvinnen, for så å skaffe seg kontroll over verdiene hennes.

- Prøvd å loppe henne

Etter arrestasjonen fant etterforskerne spor som tydet på at kirkegårdsarbeideren har prøvd å skaffe seg disposisjonsrett over kvinnens bil, noen fond, bankkonti og andre verdier.

— Vi opplever det ikke som om han har ønsket å hjelpe en eldre kvinne, men at han har prøvd å loppe henne for verdier og innbille henne at vi i den nærmeste familien bare vil henne ondt, sier nevøen.

Det skal foreligge flere ulike testamenter fra den gamle damen, med en utvikling der arvingene sitter igjen med mindre og mindre verdier, mens den siktede kirkegårdsarbeideren får stadig mer.

Har fått besøksforbud

Kirkegårdsarbeideren ble i går løslatt, etter å ha vært holdt i politiets varetekt siden tirsdag. Han har fått forbud mot å oppsøke eller ta kontakt med den eldre kvinnen.

— Vi har den siste tiden brukt betydelige ressurser for å komme til bunns i hva som har skjedd i denne saken. Den har vært prioritert, sier Frode Karlsen, leder for økonomiavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon.

Etterforskningen er ennå i en tidlig fase. For politiet er det et avgjørende spørsmål om 83-åringen har vært ved sine fulle fem, eller om hun er blitt utnyttet i en sårbar situasjon.

Men det er på det rene at politiet er usikre på kvinnens sinnstilstand.

Politiet kommer til å be retten om å oppnevne en bistandsadvokat for 83-åringen, som skal ivareta interessene hennes.

Også Bergen kommune er orientert om kvinnens situasjon. Det er opp til kommunen å avgjøre om kvinnen skal få oppnevnt verge.