• Å legge ned en skole, er ikke bare noe en kan gjøre med et pennestrøk. En skole handler om en viktig del av livet til både barn og voksne.

Kapellan Jan Helge Eggestøl sa dette i prekenen sin i gårsdagens gudstjeneste i Fyllingsdalen kirke — en gudstjeneste utenom det vanlige.

Temaet som gikk som en rød tråd gjennom høymessen i går var mobilisering mot nedleggingstrusselen som henger over Seljedalen skole og i solidaritet med de berørte barn og voksne. Byrådet har foreslått at skolen skal legges ned og at de 220 elevene skal flyttes til Løvås og Sælen skoler i Fyllingsdalen.

Menigheten hadde invitert elever, lærere og foreldre til gudstjenesten for å vise sin støtte i den situasjonen de er kommet opp i. Mange hadde takket ja til invitasjonen.

- Sorg og savn

— Vi ønsker å vise at vi bryr oss og vil være nær alle som bor i Fyllingsdalen, sa Eggestøl.

— Midt i adventstiden kommer meldingen om at Seljedalen skole skal bli lagt ned. Som et slag i magen. Som en beskjed over natten får altså skolen denne meldingen. Usikkerheten brer seg: Hva med mine barn, hva med fremtiden, hva med mitt arbeid? Man må gjøre noen grep for å rette på en vanskelig økonomi i bykassen. Men å legge ned en skole, er ikke bare tall og fakta. Det er barn, foreldre og tilsatte i en slik situasjon. Når en fremmer et slikt forslag, må en også la de involverte få tid til å tenke og til å omstille seg og tid til å kjenne på sorg og savn, sa Eggestøl.

Sinne, sorg, uro

— I sorg, er frustrasjon og oppgitthet en del av det mange må gå gjennom. Slik er det for mange foreldre og barn ved Seljedalen skole. Selv om det ennå ikke er bestemt at skolen skal legges ned og det er en mulighet for at det kan ordne seg i budsjettforhandlingene, så er det likevel slik at vi innerst inne forbereder oss på det verste, sa Eggestøl.

Torgeir Storaas har barn som er elever ved Seljedalen skole. Han sa i en kort tale at foreldre føler sinne, sorg, uro og usikkerhet ved tanke på at de kan miste skolen.

— Vi opplever at Seljedalen er slik en god skole skal være. Og elevene har en trygg skolevei. Hvis de skal flytte til større skoler med lengre og utrygg skolevei, spør vi oss om barna våre vil klare en slik overgang, sa Storaas.

Samfunnspolitisk

Rektor Odd Erik Jensen fortalte i sin tale at lærerne ved Seljedalen skole oppfatter kirken som en god samarbeidspartner når det gjelder å gi barna trygge forhold.

— For barn er foreldre og skole de to trygge ankerfestene i livet. Når ett av disse ankerfestene er truet, skaper det usikkerhet hos barna. Det er akkurat dette barna ved skolen nå føler, sa Jensen.

Jensen uttrykte glede over at menigheten og Fyllingsdalen kirke tar et samfunnspolitisk standpunkt ved å engasjere seg og vise at den bryr seg om barna og foreldrene i en vanskelig situasjon.

— Mandag 15. desember får vi svar på om nærskolen skal tas fra oss. Vi håper på forståelse hos politikerne og at den sunne fornuft vil seire, sa rektor Odd Erik Jensen.

Deretter sa den unge Håvard Guldbrandsen Frøysa og kapellan Jan Helge Eggestøl frem en forbønn for Seljedalen skole.

FORBØNN: Håvard Guldbrandsen Frøysa og kapellan Jan Helge Eggestøl leste forbønn for Seljedalen skole. <br/>Foto: MARITA AAREKOL