Muselort på golv, hyller og benkar. Smuss og spindelvev. No er turistkiosken stengt av Mattilsynet.

Inspeksjonen ved Vangsnes Turistkiosk i Vik i Sogn viste store svikt i hygiene og reinhald. Då innehavaren ringte to dagar seinare og opplyste at lokala no var nedvaska og klare for ny inspeksjon, kom Mattilsynet tilbake. Det gjekk ikkje stort betre.

Muselort med meir

- Lokala såg umiddelbart bra ut, men da eg såg nærare etter var der framleis muselort i kiosken, fortel seniorinspektør Grete Mollan Breisnes i Mattilsynet.

Grete Mollan Breisnes i Mattilsynet
Da eg såg nærare etter var der framleis muselort i kiosken.

For også under oppfølgingstilsynet fann ho muselort fleire stader i lokala, mellom anna på golv, hyller og benk. I følgje rapporten var deler av lokala tydlegevis ikkje reingjort, og der det var vaska, var det ikkje gjort godt nok.

Og ankepunkta var mange andre enn berre muselort. Stålbakker i vassbad hadde eit tydeleg belegg som var seigt å ta på. Frityr var ikkje tømt og reingjort. På arbeidsbenken ved vassbadet var det framleis søl av ketchup, og benken var tydelegvis ikkje reingjort. Det var smuss og spindelvev der.

For varm softis

Og vidare: Hyller med blant anna pølsebrød var ikkje reingjort, og der var smular og smuss. Ei rekke apparat, som varmeskåp, mikro og pressgrill var ikkje flytta for reingjering, og mykje av utstyret var heller ikkje reingjort korkje inni eller utanpå. Bak og under fryseboks ved salsluka var der «masse rot og skitt på golvet».

Temperaturen i kjøleskapet der softismiksen var lagra, målte Mattilsynet til sju grader. Denne skal ifølgje instruks ikkje lagrast over fire grader celsius.

Har tetta for mus

Vangsnes Turistkiosk vart stengt av Mattilsynet 11. august. Kiosken er plassert tett på ferjekaien på Vangsnes, og er open berre i høgsesongen -  det vil seie i juni, juli og august.

- Vi har vedteke å stenge kiosken av hygieniske grunnar, og den kan ikkje opne før dette vedtaket er oppheva gjennom ein ny inspeksjon, seier Mollan Breisnes til bt.no.

Innehavar Leif Vangsnes opplyser at han no har sikra seg mot at mus på ny kjem inn i kiosken.

- Det er tetta igjen rundt røyrene som går inn i bygget, og alt vil bli vaska. Dette har vore beklageleg, for det skal jo vere reint på ein slik plass, seier han.

Hans plan er no å få alt i orden, få Mattilsynet på endå ein inspeksjon slik at stengingsvedtaket kan bli oppheva i god tid før turistsesongen startar neste år.

Mattilsynet gjorde i fjor 228 vedtak om å stenge serveringsbedrifter eller andre typar bedrifter som handterer næringsmidlar i Norge. Så langt i år har dei gjort vedtak om stenging i 130 bedrifter.