Den står der ytterst på Grønneviksøren og fortoner seg unektelig noe forlatt. Ingen trolleybuss som humper forbi, ingen kø fremfor kundeluken, ingen speilglassvinduer hos Platou å speile seg i. Bare slapseføre og skalkete luker.

Lutter øre

— Men er det ikke?

BT er på annet besøk på Grønneviksøren da øynene faller på et lite bygg som står hensatt i ytterkant av parkeringsplassen. Vi mener bestemt å dra kjensel på sporveiskiosken som en gang sto øverst på Vågsallmenningen.

Tilbake i Krinkelkroken ringer vi Merete B. Stangeland, som er forvaltningsleder i Bergen kommunale bygg. Hun gir oss rett.

— Det er riktig. Det er den gamle informasjonskiosken som sto på Vågsallmenningen.

— Hva skjer med den?

— Den står bare der, kommunen har ikke planer for kiosken.

— Betyr det at dere er åpen for forslag?

— Ja, hvis noen har gode ideer til hva den kan brukes til, er vi lutter øre.

— Og da får de den gratis?

— Det får vi komme tilbake til. Jeg har ikke fullmakt til å gi den vekk, sier Stangeland.

- Verneverdig

Hvorfor kiosken i dag står på Grønneviksøren, er en lengre historie. I 2003 søkte selskapet som den gang het Gaia om å få rive kiosken og bygge ny.

Byantikvaren gikk sterkt imot riving og pekte på at kiosken hører hjemme i bybildet, med det monumentale postbygget på motsatt side av Småstrandgaten og de historiske bygningene rundt.

«Kiosken har svært høy verneverdi», het det i uttalelsen.

Byantikvaren foreslo å gi kiosken moderne innmat og plassere den tilbake på Vågsallmenningen etter at plassen var ferdig opprustet.

Byggesaksavdelingen ga likevel Gaia lov til å bygge en helt ny kiosk, forutsatt at det ble funnet en ny plass for den gamle. Gaia ville ikke få starte byggingen før plasseringen var avgjort.

Siden er Gaia slått sammen med HSD og blitt til Tide. Fylkeskommunens nye selskap Skyss skal ha ansvaret for informasjon til publikum, billettering og alt slik som kiosken en gang ble brukt til. På Nonneseter er det kommet en moderne kollektivterminal.

I 2005 fikk kommunen sporveiskiosken i gave fra Gaia. Siden har den stått til nedfalls på Grønneviksøren.

Forslag til hva sporveiskiosken kan brukes til? Send det her!

Marita Aarekol