Etter at politiet fikk tips om at det foregikk ulovlig salg av tobakksvarer i kiosken, har de hatt den under observasjon. I løpet av en dag avdekket politiet at det flere ganger ble solgt tobakksvarer til mindreårige.

— Nå får foretaket et forelegg på 18.000 kroner, sier leder for ungdomsseksjonen ved Hordland politidiistrikt, Tone Kornli.

Andre gang

Hun opplyser at dette ikke er første gangen det skjer.

Kiosken har også vært involvert i en liknende sak tidligere. Det skjedde i fjor sommer. Også den gang fikk kioskeieren et forelegg.

bt.no skrev også for vel et år siden om en kiosk som solgte snus til mindreårige. En fortalte at sønnen hennes på tolv år bestilte snus på Facebook.

Kornli legger ikke skjul på at politiet i slike tilfeller gjerne hadde ønsket de hadde hatt lovhjemmel for å stenge virksomheten.

— Skal vi få stoppet ulovlig tobakksalg, er vi helt avhengig av tips fra publikum. Vi tar derfor gjerne i mot tips om noen har mistanke om ulovlig salg, sier hun.

Ikke serveringsbevilling

— Hadde kiosken hatt serveringsbevilling, hadde vi stengt den. Men slik regelverket er nå, har vi ikke mulighet til å gi foretaket strengere sanksjoner enn forelegg, sier Kornli.

Skjenkesjef i Bergen kommune, Gro Gaarder, opplyser at i tilfeller der foretakene ikke har serververingsbevilling, har ikke hennes kontor noen myndighet til å få stengt virksomheten.

— Vi har ingen hjemmel for å gripe inn mot foretak som selger snus og sigaretter ulovlig dersom de ikke har skjenkebevilling, sier Gaarder.

Bør kiosker som selger snus til barn stenges? Si din mening i kommentarfeltet!