Finansbyråd Hans Edvard Seim bekrefter at kinobyggene i sentrum kan bli solgt.

I dag betaler Bergen Kino AS leie til kommunen.

— Vi mener at andre eiere kan være like gode som det kommunen er. Derfor har vi bedt om å få en verdivurdering av disse eiendommene, sier Seim til BT.

I 2007 og 2008 vil byrådet selge tomter og eiendommer for 300 millioner kroner. I samme periode vil byrådet selge aksjer for 240 millioner kroner.

— De store sakene skal opp i bystyret, lover finansbyråden.

Totalt i fireårsperioden vil byrådet selge for 780 millioner kroner. Pengene går med til å betale for investeringer på nær fire milliarder kroner.

Etter det BT forstår er Gaia-aksjene ikke aktuelle å selge nå. I eierskapsmeldingen som byrådet la frem i fjor, blir det pekt på andre mulige salgsobjekter. En mulighet kan være Fløibanen, der kommunen eier 47 prosent av aksjene.

Bydrift Bergen KF skal bli aksjeselskap og er ifølge byrådet mulig å privatisere.