— Har det norske laget virkelig tatt gull i håndball? Kjempebra!

Liang Xue Lan er opprinnelig fra Kina, men har bodd i Bergen i 18 år. Hun eier to kinesiske restauranter i Bergen sentrum og jubler når norske gutter og jenter sliter seg til medaljer i Beijing. I vinduet på restauranten Sze Chuan House på Nedre Korskirkeallmenningen står en blomsterpotte med to flagg. Det kinesiske og det offisielle OL-flagget.

Kineserne i Norge er ikke bare best integrert; de har også færre arbeidsledige og færre uføretrygdete enn noen annen innvandrergruppe, konkluderer forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå. Han har drevet med statistikk i 40 år og får stadig spørsmål om å se på aktuelle problemstillinger.

5000 totalt

Under sommer-OL har Østby sett på hva som kjennetegner innvandrere med kinesisk bakgrunn i Norge. Konklusjon: Han/hun er student eller jobber som spesialist, og drar tilbake til Kina etter noen år.

— Av de om lag 5000 som er her, er under 2000 kommet for å ta utdanning, og rundt 400 jobber som spesialister. 500 er flyktninger fra ulike perioder. Nesten halvparten av alle med kinesisk bakgrunn har bodd i Norge i mindre enn fem år, sier Østby.

Men ikke alle reiser tilbake. Rundt 15 prosent av kineserne har bodd i Norge lenger enn 20 år.

I statistikken er det kun tatt med personer som er født i Kina av to kinesiskfødte foreldre. Adopterte eller norskfødte er med andre ord ikke med i oversikten.

— Det som er spesielt med kineserne, er at de er veldig sammensatt. Her er flyktninger, studenter, arbeidsinnvandrere og de som blir forenet med slekten. Altså er den mer allsidig enn andre innvandrergrupper i Norge, sier forskeren.

Kvinner og menn likestilt

Ifølge Østby er det flere utdanningsinnvandrere fra Kina enn fra noe annet land. Felles for dem alle er at de ikke er her mer enn noen år før det kommer nye.

— De som jobber, er godt etablert i arbeidsmarkedet, og mange er selvstendig næringsdrivende. Andelen næringsdrivende er større blant folk med bakgrunn fra Kina enn blant alle bosatte i Norge generelt, sier forskeren.

Uvanlig for andre innvandrergrupper er også likestillingsperspektivet.

— Det er liten forskjell på yrkesaktivitet blant kvinner og menn, og det er en høy andel av kvinnene som er selvstendig næringsdrivende. Kinesere er den gruppen som er mest lik den gjennomsnittlige nordmann.

Halve livet i Norge

I Sze Chuan House er det Liang Xue Lan som regjerer. Hun har eid restauranten i åtte år, og har snart bodd halve sitt førtiårige liv i Norge.

— Jeg har faste kunder. Her lager vi sterk mat. Da blir gjestene fornøyd og kommer tilbake.

Mange har kommet innom restauranten i OL-ukene for å gratulere henne med moderlandet som arrangør.

— Hun kappgjengeren er forresten kjempeflink, sier Liang Xue Lan.

Er nordmenn og kinesere like? Bruk kommentarfeltet!

Paul S. Amundsen