Bakgrunnen for saken er et forbud som Torget i Bergen AS (TiB) innførte i 2002, mot salg av utenlandske strikkeprodukter, som gensere og lusekofter. Overfor VG hevder en av dem som likevel selger kinesiskproduserte produkter, Viggo Lynghaug, at han er blitt utsatt for trusler.

Nå har Kinas ambassade fått nok.

– Dette er diskriminering av varer, sier førstesekretær Ma Qiang, som lover å ta saken opp med lokale myndigheter i Bergen.

Lynghaug har hele tiden nektet å rette seg etter forbudet. I 2003 gikk Torget i Bergen til sak for å bli kvitt ham og de kinesiskstrikkede lusekoftene. Lynghaug har tapt saken i to rettsinstanser, og saken er nå til behandling i Høyesteretts kjæremålsutvalg.

– Det henger ikke på greip at det er lov å selge strikkeluer og sokker fra Kina, mens gensere fra Kina er forbudt, sier hans advokat Per Erland.

Men Torget i Bergen AS mener det er viktig å holde kinesiskstrikkede lusekofter unna markedet.

– Turistene blir lurt til å tro at de får en ekte norskprodusert lusekofte. De andre torghandlerne kan ikke overleve av å selge norske lusekofter i konkurranse med noen som er produsert i Kina, sier daglig leder Lise Wergeland Strømmen.