Dette sier Ragnhild Bjørnebekk, voldsforsker ved Politihøgskolen i Oslo.

— Det vi har sett tidligere er at jentene har håndtert de faktorer som er årsak til voldsbruk annerledes enn menn, sier hun.

Vold blant kvinner topper seg i ungdomsårene. Tendensen blant menn er motsatt, de fortsetter voldsbruken. Det er imidlertid de samme risikofaktorene som gjør seg gjeldende.

— Disse kan være venner med dårlig innflytelse, kriminelle familiemedlemmer, tidlig rusdebut og en oppvekst preget av rotløshet og oppbrudd, sier Bjørnebekk.

Internasjonalt har det vært en økning i voldsbruk blant kvinner siden midten av 80-tallet. At det i dag er flere antisosiale kvinnelige rollemodeller tilgjengelig kan ifølge Bjørnebekk ha en viss innvirkning.

— Et eksempel er filmer som «Kill Bill» og «Matrix» hvor det kvinnelige idealet spiller på aggresjon og vold. For jenter i en risikosone kan den type inspirasjon være avgjørende, sier hun.

En svensk studie viser at kvinner er nesten like ofte involvert i barnemishandling som menn.

— At kjønnene er likt representert er veldig uvanlig når det gjelder voldsbruk. Dette tyder på at også kvinner fortsetter med noen typer vold, men at den er rettet mot nære relasjoner, sier Bjørnebekk.