— Vi har over lengre tid fått meldinger fra flere personer i Vadmyra som har vært plaget av kikking. Natt til søndag fikk vi melding om en mann som kikket inn i en leilighet, og denne mannen ble pågrepet på fersk gjerning utenfor en bolig. Handlingen han ble tatt for, var helt klart en alvorlig krenking av privatlivets fred, sier lensmann Harald Andersen i Laksevåg.

Kikkeren, en mann i 50-årene, erkjente de faktiske forhold og ble løslatt etter pågripelsen.

— Det er ikke grunnlag for varetektsfengsling når forholdene er erkjent, sier Andersen.

Mannen vil senere bli innkalt til avhør, før han får et oppgjør med rettsapparatet.

— Vi har fått flere meldinger om folk som er blitt plaget av kikking i Vadmyra-området, og det er trolig flere som er blitt beglodd uten at de er klar over det. Vi har nå pågrepet en person som har drevet med dette, men det er for tidlig å si om det er samme person som står bak alle tilfellene, sier Andersen.

Kikkingen har vært rettet mot voksne personer.