I 1999 ble den da 15 år gamle gutten fra en kommune i Midhordland kidnappet og torturert av ukjente og maskerte gjerningsmenn. En mann ble senere dømt til to års ubetinget fengsel for kidnappingen, og måtte betale gutten 60 000 kroner i erstatning.

Gutten har etter kidnappingen hatt en rekke problemer. Han har lenge gått til behandling hos psykolog på grunn av traumer, mareritt og redsel. Psykologen har slått fast at gutten reagerer uhensiktsmessig i utrygge situasjoner som en følge av det han var utsatt for da han ble kidnappet. Psykologen mener at gutten kan komme til å slite med dette resten av livet.

Rebelsk

Ettervirkningene etter kidnappingen sto sentralt da den nå 17 år gamle gutten måtte møte i retten, tiltalt for vold mot to politimenn.

17-åringen slo seg fullstendig vrang da politiet skulle pågripe ham i forbindelse med ungdomsbråk i en kommune i Midhordland sommeren 2001. 17-åringen var overstadig beruset, og politiet ville derfor kjøre ham hjem. Han sparket og spyttet på de to politimennene, mens to av kameratene hans prøvde å hindre politiet i pågripelsen. Den ene politimannen fikk et ti centimeter langt sår på leggen, mens den andre så vidt unngikk å få et kne i skrittet.

I retten forklarte 17-åringen at han da han ble påsatt håndjern følte at han var tilbake i kidnappingssaken, og at han derfor ble helt rebelsk.

Ville normalt gitt fengsel

"Retten kan ikke utelukke at en slik mekanisme har slått ut," skriver dommer Gunnar Rode Torvund i dommen mot 17-åringen. Midhordland tingrett legger til grunn at 17-åringen ved pågripelsen handlet irrasjonelt i en tilstand av akutt frustrasjon. Retten slår fast at guttens handlinger normalt ville ført til ubetinget fengsel, men at forholdene rundt gutten og hans reaksjoner er så særegne at det forsvarer bruk av betinget fengsel.

17-åringen er dømt til betinget fengsel i 45 dager, pluss en bot på 2000 kroner. Han slipper å sone dersom han ikke begår nye lovbrudd i prøvetiden på to år. Straffen for hans jevnaldrende kamerater, som prøvde å hindre politiet i å pågripe 17-åringen, er satt til betinget fengsel i 30 dager og en bot på 3000 kroner for den ene, mens den andre er dømt til betinget fengsel i 28 dager og 1500 kroner i bot. Alle tre må betale 1000 kroner i saksomkostninger.