I forrige uke ble 28-åringen fra Sunnhordland dømt til fengsel for å ha kidnappet søsteren.

Saken startet i oktober i fjor, da sunnhordlendingen foreslo at søsteren (18) skulle flytte fra Bergen. Planen var at hun skulle bo hos broren i Sunnhordland i en periode, i et forsøk på å slutte med heroin.

Men etter bare noen timer ble søsteren dårlig av rusabstinenser, og ville dra tilbake til Bergen.

Basketak Da hun tok på seg ytterjakken for å dra, holdt broren henne igjen. Etter et basketak plasserte sunnhordlendingen søsteren i en stol, og tapet armene hennes fast med tykk tape.

Broren forsøkte også å kneble henne med et sjal som han tapet over, men dette klarte søsteren å spytte ut.

Kidnappingen varte bare i noen minutter. Da broren snudde ryggen til, klarte søsteren å rive seg løs og løp ut av leiligheten på sokkelesten.

Ute på gaten klarte hun å stanse en bilist, som skjønte at 18-åringen var svært redd.

Da broren forsøkte å stanse flukten ved å åpne bildøren og si «hun skal ingen steder», kjørte bilisten umiddelbart fra stedet.

Bilisten kjørte 18-åringen til moren hennes, som umiddelbart kontaktet politiet. Broren ble arrestert samme kveld.

— Lovlig nødrett I retten innrømmet broren at han «tok loven brutalt i egne hender», men forklarte at han gjorde det for å beskytte søsteren mot rusmiljøet i Bergen.

Forsvareren hans hevdet broren handlet i lovlig nødrett, men dette avviste dommerne.

«Selv om handlingen i dette tilfellet har skjedd i forholdet mellom bror og søster, innebærer berøvelse av friheten en alvorlig krenkelse av fornærmedes personlige frihet og integritet», heter det i dommen.

I formildende retning trekker dommerne frem at broren ønsket å hjelpe søsteren. At frihetsberøvelsen i tillegg bare varte imellom fem og ti minutter, gjorde at Sunnhordland tingrett valgte å gi broren en mildere straff enn hva som er vanlig for kidnapping.

Sunnhordlendingen ble dømt til fem måneder fengsel for frihetsberøvelse, tyveri og narkotikabruk, men 90 dager av straffen ble gjort betinget.