23-åringen tvang ekskjæresten til å bli med ham i bilen for å ta ut pengene. Bergen tingrett har dømt mannen til seks måneders ubetinget fengsel og en bot til statskassen på 3000 kroner for promillekjøring.

Han må også betale tilbake pengene han urettmessig ervervet seg. Inkludert i dommen er også en rekke andre forhold, bl.a. besittelse og bruk av hasj samt ulovlig fravær da tiltalte avla førstegangstjenesten.

23-åringen frifinnes for å ha satt fyr på ekskjærestens bil da retten ikke fant dette bevist.