I forslaget til nye politivedtekter for Kautokeino heter det at det må meldes fra til politiet om man har tenkt å joike offentlig.

Dagny Sofie Aune er leder i utvalget som foreslår å innføre et påbud om at offentlig joik skal meldes fra til politiet.

– Det står ikke at det er forbudt. Det står at man skal sende melding til politiet hvis man skal holde joikekonsert for eksempel. Det er ikke tenkt at dette skal gjelde enkeltpersoner som tar seg en hyggelig liten joik mens man går mellom banken og kommunehuset, sier hun til NRK Sámi Radio.

Om kommunestyret i Kautokeino vedtar meldeplikt, vil uautorisert joiking i offentlighet kunne straffes med bøter.

– Jeg kan ikke tenke meg at lensmannen bryr seg om det hvis joikingen foregår på en måte som ikke sjenerer noen, sier Aune.

Helt fram til 90-tallet var joik forbudt ved skolene i Kautokeino.