Det har alltid vært slik i Bergen, en opplest og vedtatt sannhet. Bergen Handelsgymnasium (BHG) og Bergen Katedralskole (Katten) er prestisjeskolene, eliteskolene. Det er der de vil gå, alle smartingene. Men ikke nå lenger. Når klokkene ringer inn til skoleåret 2007/2008 er det en annen skole som får elevene med minst like høyt karaktersnitt. En privatskole.

Det trangeste nåløyet

Daglig leder Terje Risa ved Akademiet er overbevist om at elevene som tar fatt på videregående skoles første trinn på Akademiet til høsten, vil ha en snittkarakter et stykke over fem.

— Ja, det er jeg sikker på. Det blir vanskeligere og vanskeligere å komme inn hos oss, sier Risa.

Både ved BHG og Katten opplyser de at opptakskravet på førsteinntaket i fjor var rundt fem i snitt, men at det falt litt ved andre opptaksrunde. Blir det tilfellet til høsten vil Akademiet ha Bergens trangeste nåløye for en plass.

— Vi lager ikke en skole som bare skal være for de skoleflinke, men det eneste vi har lov til å sortere elevene etter, er jo karakterene, sier Risa.

- Litt stolte

I Bergen vil skolen ved skolestart ha totalt 380 plasser på de tre klassetrinnene. Foreløpig har de fått inn 670 primærsøkere. Da er ikke søknader fra elevene som allerede går på skolen talt med.

Ytterligere nesten to hundre har varslet at de vil søke, og fortsatt er det over halvannen måned til fristen går ut. På landsbasis er det til nå mottatt dobbelt så mange søkere som det er plasser.

BHG hadde i fjor i underkant av to søkere per plass. Katten hadde litt flere og endte temmelig nøyaktig to søkere per plass.

— Vi er jo litt stolte over at vi har bygget opp en så populær skole i løpet av noen få år, sier styreleder Helge Teige på Akademiet.

På 60 plasser i studiespesialisering i første videregående klasse har Akademiet allerede mottatt nesten 300 primærsøknader. Altså søkere som har skolen som førstevalg. På medielinjen er det 180 primærsøkere på 45 plasser.

Til høsten er det tre år siden starten i Bergen - og to år etter etableringen i Oslo, Drammen, Stavanger, Molde og Ålesund. Da vil Akademiet passere totalt 1400 elever på sine skoler i seks norske byer.

Timevis i buss

Førsteklassing Veronica Wangen sitter i buss én til halvannen time hver vei, hver skoledag, fra Knarvik til Bystasjonen. Andrea Heggland er russ av året. Hun har pendlet daglig fra Os til Bergen gjennom tre år på videregående skole.

— Vi får mye igjen for det, mener både Andrea og Veronica.

— Elevene kommer fra hele Bergen, fra alle bydeler og fra omegnskommunene, sier daglig leder Risa.

Han tror at skolens rykte er en viktig årsak, men legger ikke skjul på at beliggenheten i Bergen sentrum kan virke forlokkende på mange.

Joachim Sørensen fra Fana er klar på hvorfor han valgte Akademiet.

— Det er bedre utstyr og yngre lærere, sier han.

Ingen av elevene virker overrasket over at karakterkravene for å komme inn på Akademiet meget vel kan blir Hordalands tøffeste. De mener skolen har bygget opp et godt rykte blant ungdom i fylket.

— Vi snakker om det med hverandre. Det er sånn ryktet spres, sier elevene.

Les mer i BT i dag _Strømmer til privatskolene

Skepsis til det offentlige_

(Bergens Tidendes papirutgave 12. mars 2007, del 1, side 6 og 7)

Nilsen, Arne