— Vi begynner helsesjekken når lærerne er tilbake etter ferien, sier rektor Hans Peder Vibe ved Bergen Katedralskole.

Det er den gamle hovedbygningen på Katedralskolen som er hardt angrepet av sopp. Her har administrasjonen kontor og mange av lærerne sine arbeidsværelser. I tillegg er det fem klasserom i bygget.

— Hva med elevene som har gått her?

— Det er først og fremst de som har gått i dette inneklimaet i en årrekke som er mest utsatt. Det er de vi sender til helsesjekk nå, sier rektor.

I alt 70 ansatte ved skolen, fra lærere til renholdere blir sendt til helsesjekk.

Stenger skolebygget

I vår ble det oppdaget sopp på noen av kontorene i andre og tredje etasje. Rapporten, som var klar i juni, viser «noe høye» konsentrasjoner av muggsoppsporer og omfattende muggsoppvekst. Soppskadene og råte i bærebjelkene gjør at bygget må stenges for elever og lærere inntil videre.

— Jeg vet at en lærer har utviklet astma som kan relateres til soppskader vi hadde i kjelleren for en tid tilbake. Men jeg kjenner ikke til at andre lærere skal ha vært syke som følge av soppen, sier rektor Vibe.

Ifølge lærere ved skolen har sopp blitt diskutert ved flere anledninger, ettersom det har vært tydelige fuktskader i veggene. Per Kristian Rasmussen er lærer ved skolen og tillitsvalgt for Utdanningsforbundet. Fra sitt feriested får han melding om soppskadene via BT.

— Jeg synes det er betryggende at det blir helsesjekk av alle når man først har konstatert alvorlige soppskader. Vi vet at det kan ha stor betydning for folks helse, sier Rasmussen.

Astma og allergi

Etter både Rasmussen og Vibes oppfatning skal det ikke ha vært sykdom på skolen direkte relatert til soppskader. Soppskader gir likevel mest generelle og diffuse sykdomssymptom som hodepine, trøtthet, slapphet, men kan også føre til astma og allergi

— Dersom man er eksponert for soppen over lang tid, kan man utvikle allergi, og man kan bli hypersensitiv. Det vil si at man kan få store allergiutslag selv om rommet man kommer inn i har veldig lite muggsoppsporer, sier mikrobiolog Per Hallstein Fauske.

Han er blant teamet som har utført undersøkelsen av inneklimaet på skolen. Resultatene viser forhøyede soppkonsentrasjoner, men ikke ekstreme. Også forrige høst ble det gjennomført en soppundersøkelse på skolen av fylkeskommunen. Denne avdekket ikke soppskader.

Kritisk til vedlikeholdet

— Jeg er glad for at dette er avdekket, men jeg stiller spørsmål ved tidligere tiders vedlikehold. Dette er ikke skader som har oppstått av seg selv, sier Hallgeir Hatlevik, tillitsvalgt for Skolenes landsforbund og lærer ved voksenopplæringen.

Det er fylkeskommunen som har hatt vedlikeholdsansvaret for bygget de siste tretti årene.

— Det var en hovedrevisjon av bygget for seks-syv år siden. Det er et tankekors at man ikke klarer å ta vare på bygningene. Det har ikke vært tilstrekkelig vedlikehold, sier Hatlevik.

Eiendomssjef i fylkeskommunen, Helge Haavardtun, mener derimot det ikke har vært dårlig vedlikehold av skolebygget.

— Vi har prøvd å holde ved like bygget så godt som vi har kunnet. I fjor ble yttersiden av sørveggen rehabilitert, tettet og malt. For ikke så lenge siden ble vinduene skiftet. Men fukten har nok vært der lenge, det tar lang tid å tørke ut en slik murvegg, sier Helge Haavardtun.

Rune Bernetsen
Rune Berentsen