Både politifolk og Hordaland politidistrikt går fri for straff etter Katrine-saken, slik BT skrev lørdag.

Men frikjennelsen fra politigranskerne i Spesialenheten er langt fra fri for kritikk mot bergenspolitiet. Mot slutten av Spesialenhetens avgjørelse står det at det er «grunn for politiet til å beklage» at verken politi eller ambulanse rykket ut.

Det er med bakgrunn i dette at Ragnar Auglend (bildet) nå henvender seg til Katrines nærmeste.

– Jeg har ingen problemer med å gi en slik beklagelse. Vi vil denne uken kontakte Katrines foreldre og beklage det som skjedde. Hvis de er interessert, kan vi gjerne møte dem her i Bergen, sier Auglend.

– Det vil helt klart gjøre godt å få en beklagelse, selv om den kommer sent. Jeg synes vi fortjener det, sier Katrines mor, Torunn Opsanger.

Koblet ikke riktig

Politiets operasjonsleder, som tok imot nødsamtalen om en forkommen kvinne på Møhlenpris, koblet ikke denne observasjonen til en savnetmelding om Katrine. Denne savnetmeldingen hadde Katrines far, Sigbjørn Ullestad, personlig kommet med til bergenspolitiet – bare noen timer tidligere.

– Det er beklagelig at vi ikke klarte å koble riktig, sier Auglend, helt i tråd med kritikken fra Spesialenheten.

I enhetens avgjørelse heter det: «I ettertid fremstår det som svært uheldig at operasjonslederen ikke fanget opp at det kunne være en klar sammenheng mellom innringingen om kvinnen på Møhlenpris og savnetmeldingen».

Saken mot operasjonslederen ble likevel henlagt, blant annet fordi han hadde en stressende arbeidssituasjon den aktuelle kvelden.

– Feil å straffe foretaket

Beklagelser til tross: Katrines foreldre mener Hordaland politidistrikt som foretak bør straffes for mangelfulle rutiner og kaotiske arbeidsforhold på 112-sentralen. I samråd med advokat vurderer de nå om de skal klage på at ingen stilles strafferettslig til ansvar.

Politimester Ragnar Auglend mener foretaksstraff ville vært uriktig, selv om han «ser at det kan diskuteres».

– I denne saken er det en enkeltpersons håndtering av et tips som er hovedsaken. Det var ikke sånn at flere og flere personer kom inn i bildet og at feilen dermed ballet på seg, mener Auglend.

Både Auglend og Katrines foreldre håper nå at Katrine-saken vil være med på å bedre rutinene for kommunikasjon i hele Politi-Norge. Spesialenhetens avgjørelse er også sendt til Politidirektoratet, fordi enheten mener saken gir grunnlag for såkalt nasjonal erfaringslæring.

– Sånn sett kan det kanskje komme noe godt ut av denne saken, også, avslutter Katrines mor, Torunn Opsanger.