— Det er naturlig for oss at vi blir en videregående skole også, sier Gjermund Høgh.

Rektor ved St. Paul ser for seg en skole med tre klasser på hvert trinn og totalt 300 elever.

— Vi vet gjennom mange år at dette har vært etterspurt i vårt eget miljø, sier Høgh.

«Klassisk gymnas»

Interessen for en plass på St. Paul skole er neppe begrenset til dem som bekjenner seg til den katolske tro, tror rektoren.

— 60 prosent av våre nåværende elever er katolikker. På en ny videregående skole antar vi at katolske elever vil utgjøre under 40 prosent av elevtallet.

Går det som rektor Høgh håper, kan det om noen år åpnes det han beskriver som «et klassisk gymnas» med «allmenndannende fag av et klassisk varemerke, humanistiske fag, språk, kultur, tilstrekkelig realfag».

— Vi vil nok vektlegge en del kulturfag som står svakt andre steder, som latin for eksempel.

Ingen konkurrent

Rektor Høgh regner med skolen vil bli godkjent - også etter en eventuell ny friskolelov fra den nye regjeringen.

Representanter for skolen har allerede vært i et første sonderingsmøte med Hordaland fylkeskommune, som også har planer om etablering av en ny, stor videregående skole i Bergen sentrum.

— Vi føler oss ikke som en konkurrent. Vi vil utfylle og komplettere et offentlig skoleverk, sier Gjermund Høgh.

Skolen skal etter planen huses i ombygde lokaler i gamle Florida sykehus.

— Med en slik lokalisering kommer vi tett på nyetablerte boligområder og midt i bybanetraseen, sier Høgh.

Kommunen leier Florida av nonneordenen Franciskus-søstrene. Bygget fungerer i dag som sykehjem. Leieavtalen løper ut 2007, med en opsjon om forlengelse på fem år.

Tidligere har kommunen antydet at de ikke lenger trenger de 64 sykehjemsplassene på Florida, men etter at St. Paul lanserte sine planer, er tonen en annen.

Kommunen sier nei

— Vi sendte brev til Franciskus-søstrene før påske der vi varslet om at vi vil benytte oss av opsjonen for å forlenge leieavtalen. Slik situasjonen er for institusjonsomsorgen i Bergen, kan vi ikke miste plassene, sier kommunaldirektør for helse og omsorg, Finn Strand.

Florida er et gammelt bygg med enkel standard. Likevel vil kommunen fortsette å bruke det.

— Vi ville ikke hatt vanlig sykehjem i et slikt bygg, men her er det snakk om korttids- og akuttplasser. For tiden har vi ikke noe alternativ, sier Strand.

Neste leieavtale går ut i 2012, men det er usikkert om kommunen vil trenge plassene helt frem til det.

— Det var andre signaler enn vi hadde ventet og fått tidligere. Det betyr fem års utsettelse, sier rektor Gjermund Høgh.

— Men planene står ved lag?

— Jo, men i et helt annet tempo.

Andre lokaler er ikke aktuelle, med mindre noen kan hoste opp et billig og egnet sted.