Biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme har trukket tilbake prestens prestelige fullmakter og oppfordret jenten og hennes foreldre til å anmelde forholdet, skriver Aftenposten.no.

Presten er ordensprest i Oslo katolske bispedømme. Mannen har erkjent et seksuelt forhold med en 15 år gammel jente over en «kortere periode» i sommer.

Hjemme hos presten

Overgrepene skjedde i Bergen, der den mindreårige jenten bor sammen med sine foreldre.

Etter det BT kjenner til, skal presten ha arbeidet i den katolske menigheten i Bergen over en periode. Han ble kjent med jenten gjennom sitt virke i menigheten og hun skal ha blitt med ham hjem. Det er i prestens hjem det anmeldte forholdet skal ha skjedd.

— Dette er en veldig trist sak, og da spesielt for jenten som er fornærmet. Vi er opptatt av at hun får den hjelp som er nødvendig, sier Alois Brodersen, sogneprest i St. Paul menighet i Bergen.

- Har presten arbeidet med mange unge i menigheten?

— Han arbeidet som prest og var også aktiv i ungdomsarbeidet, blant annet jobbet han med konfirmanter her i menigheten, svarer Broderson.

- Erkjenner forholdet

— Jeg ble kjent med saken 8. august. Dagen etter møtte jeg jenten og hennes foreldre, der jeg oppfordret dem til å anmelde forholdet. Jeg har også hatt samtaler med presten, som befinner seg i utlandet. Han erkjenner de faktiske forhold, sier biskop Bernt Eidsvig til Aftenposten.

BISKOP: Biskop Bernt Eidsvig i Oslo, må nok en gang svare for overgrep i den katolske kirken.
AFTENPOSTEN

Jenten innleverte anmeldelsen til politiet i Bergen i går kveld. Foreldrene og sogneprest Brodersen var med da hun var hos politiet. Politiet har mottatt anmeldelsen og vil etter all sannsynlighet foreta avhør av presten når han returnerer til Norge.

— Vi har mottatt en anmeldelse om seksuell handling med barn under 16 år, bekrefter Rigmor Isehaug, leder ved volds- og sedelighetsavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon, til BT.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, bortsett fra at det anmeldte overgrepet skal ha skjedd her i Bergen. Isehaug vil heller ikke bekrefte at den anmeldte mannen er prest.

Vil samarbeide

Ordenspresten skal ha sagt at han ønsker å samarbeide med politiet. En ordensprest tilhører en orden og arbeider i bispedømmet, men er bare underlagt biskopen mens han arbeider der. Når biskopen nå har trukket prestens fullmakter, er det ordenen som har det videre ansvaret for ham.

— Jenten betrodde seg til en annen prest, også han er ordensprest i Oslo. Det var han som varslet oss, sier Eidsvig.

Ifølge Brodersen er ordenspresten som hun betrodde seg til også tilknyttet St. Paul kirke her i Bergen.

— Dette er den første overgrepssaken i min tid som biskop. Tidligere saker har dreid seg om forhold som skal ha skjedd før min tiltredelse i 2005. Vi er selvsagt nødt til å være konsekvente når slikt skjer, derfor trakk jeg fullmaktene hans med øyeblikkelig virkning. Han har jo erkjent forholdet, sier Eidsvig.

Dømmes av Paven

Overgrepet vil bli tatt opp av Kirkeretten, som forvalter et regelverk som kan være strengere enn norsk lov. Det er en skriftlig prosess, der den anklagede har rett til forsvarer. Etter at partene har forklart seg og saken er ferdig behandlet, sendes saken over til Roma, som avsier en dom.

— Det er usannsynlig at denne mannen har en fremtid som prest. Jeg vil oppfordre ham til å ta en annen utdannelse, sier Eidsvig.

— Jeg regner med at det vil bli stilt spørsmål om kravet til katolske presters sølibat. Jeg tror ikke dette har noe med det å gjøre, når folk mister hodet, gjør de det uansett om de er gift eller lever i sølibat, sier Eidsvig.

Alois Brodersen forteller at han ikke har snakket med den anmeldte presten etter at det påståtte overgrepet ble kjent.

— Vi snakket sammen før han dro på ferie, men da var ikke dette kjent for oss. Siden har jeg ikke snakket med ham, og han har ikke returnert fra ferie, sier Alois Brodersen til bt.no