Fem måneder av straffen ble gjort betinget. Det betyr at presten må sone én måned bak murene. Normalstraff i slike saker er seks måneder ubetinget fengsel. Den katolske presten, som arbeidet i St. Paul menighet i Bergen, har altså sluppet langt billigere enn det som er vanlig i slike saker.

Presten var i tinghuset i Bergen da han fikk dommen, men ønsker ikke å kommentere saken og henviser til sin advokat, Linda Eide.

Advokat Linda Eide i Advokatfirmaet Elden.
PER LINDBERG

Ønsker mer skjønn

— Nå skal vi sette oss ned og vurdere dommen. Jeg mener hele dommen burde vært betinget. Forholdet og sakens karakter tilsier at ubetinget fengsel ikke er passende i denne saken. Jeg synes dommerne i større grad må utvise skjønn i slike saker, sier Eide til BT.

Presten hadde et seksuelt forhold til den 15 år gamle jenten i noen uker i fjor sommer. Forholdet ble avslørt da jenten skriftet i St. Paul menighet.

- Min livs kjærlighet

Kirken gikk videre med saken, som ble politianmeldt. I august i fjor skrev BT om saken. I dommen heter det at verken jenten eller hennes foreldre ønsket å anmelde presten.

— Jeg synes ikke han har gjort noe galt, og han bør ikke dømmes, sa jenten da hun forklarte seg for retten tirsdag.

— Hun er skuffet over at han må i fengsel, men en dom på en måned ubetinget fengsel er jo lettere for å henne å bære enn for eksempel fem måneder, som var aktors påstand, sier Yngvill Semb Hartmann, bistandsadvokat for jenten.

Yngvil Semb Hartmann i Advokatfirmaet Hartmann-Ingebrigtsen.

Et kjærlighetsforhold

— Jeg er svært ulykkelig for det som har skjedd. Samtidig er hun min livs kjærlighet. Jeg visste ikke at den seksuelle lavalder var 16 år i Norge. I mitt hjemland Tyskland er den 14 år. Det samme er tilfellet i Østerrike, der jeg har bodd i mange år, forklarte presten.

Aktor la ned påstand om seks måneder fengsel og argumenterte med at fem av dem burde sones i fengsel. Retten var ikke enig.

I dommen heter det at forholdet mellom de to fremstår som et kjærlighetsforhold.

- Utnyttet ikke

I dommen heter det at det er ingen holdepunkt for å si at presten utnyttet alder og posisjon. Han var heller ikke utpreget initiativtaker, og forholdet har ingen preg av overgrep.

Det foreligger heller ikke moment av utnyttelse, og det er ingen skjerpende momenter, ifølge dommen.

Skiller seg ut

Ved straffeutmålingen finner retten flere formildende omstendigheter. Presten tilsto umiddelbart. Det er kun hans og jentens forklaring som er bevis i saken.

Dessuten har han mistet stillingen sin og får neppe arbeide som prest. Dette tillegges vekt i straffeutmålingen.

Ifølge dommen har man ikke rettspraksis fra tidligere sammenlignbare saker. Denne saken skiller seg fra andre, ved at det ikke er skjerpende momenter, men flere formildende omstendigheter.

Den katolske kirken i Roma vil trolig også dømme i saken.