Den katolske kirken driver skole for 45 millioner elever rundt om i verden. Fra høsten 2012 blir det noen flere. Da starter St. Paul videregående skole opp, som den første katolske videregående skolen i Norge.

I går ble skolen godkjent av Utdanningsdirektoratet. Dermed får elever i Bergen et katolsk skoletilbud fra de er seks år til de går ut videregående.

Nisjeskole

— Det ville vært veldig rart om vi ikke fikk tillatelse, sier Gjermund Høgh. Han er skoleråd i Oslo katolske bispedømme, som eier St. Paul skole. I 31 år var han rektor ved skolen i Bergen, inntil han ble skoleråd i 2009.

Friskoleloven tillater private skoler drevet på religiøst grunnlag. Elevene som skal gå på skolen, vil både ha daglige religiøse seremonier som bønn ved begynnelsen på skoledagen. Fagene kristendomskunnskap og religion og livssyn vil være obligatoriske gjennom alle tre skoleårene. Skolen vil tilby blant annet latin.

  • Mange av dem som vil gå på skolen, vil være elever som i dag går på St. Paul, sier Høgh.

Han tror skolen også vil appellere til katolikker andre steder i landet.

  • Det blir en nisjeskole, dette. Men kan hende vil noen velge oss i stedet for Katedralskolen, Tanks eller noen av de andre private videregående skolene i Bergen, sier Høgh.

Neppe hedninger

Selv om skolen er eid av den katolske kirken, må ikke lærerne være katolikker.

  • Det kommer garantert til å være ikkekatolikker blant lærerne. Men det blir neppe folk som er med i hedningforbundet. De må ha sans for vårt grunnsyn og vår type skole, sier Høgh.

Skolen skal inn i det som i dag er Florida sykehus. Florida er eid av Franciskussøstrene. Leiekontrakten med Bergen kommune går ut neste år. Deretter, i 2013, skal Florida bygges om til skole.

Først til høsten 2014 vil bygget stå ferdig, for inntil 270 elever. De to første årene skal elevene i midlertidige lokaler. Det første trinnet blir tatt opp med 50 elever høsten 2012. To trinn blir tatt opp året etter - før det blir full drift i nye lokaler fra 2014.

  • Det er i alle fall tanken, sier Høgh.

Få naboklager

Etter skolens plan skal de inn i Strax-huset ved Store Lungegårdsvannet.

Også dette huset er eid av de katolske søstrene, og utleid til Bergen kommune. Byrådet vurderer å flytte tilbudet i Strax-huset. Likevel vil både kommune og skole ønske å bruke huset i en overgangsperiode.

  • Vi snakker med kommunen om å finne alternativ, sier Høgh.

Det bekrefter Øistein Christoffersen (Frp), byråd for kommunens eiendommer.

  • Det vil være relativt enkelt å finne et annet lokale. Det er vanskelig å finne andre lokaler til Strax-huset, ingen ønsker å være naboer til huset. Det er enklere med en skole, sier Christoffersen.

Foreløpig er det ikke konkrete alternativer klare, ifølge ham.