Etter store sex-skandaler med pedofile prester i hovedrollen i katolske menigheter både i USA, Frankrike, Irland, England og Tyskland, skal kirken i Norge nå få sin handlingsplan mot seksuelle overgrep mot barn og unge.

Planen blir trolig vedtatt i løpet av høsten, og vil gi enhver norsk katolikk et moralsk pålegg om å melde fra, dersom vedkommende hører om seksuelle overgrep begått av prester, andre ansatte og ledere.

Skamfull pave

Sex-overgrep, skandaler og pedofile prester er blitt et hett tema under pave Johannes Paul IIs besøk i Canada denne uken. I en tale i Toronto tok Paven et oppgjør med sex-overgrep blant katolske prester, og sa at han er skamfull over måten enkelte prester og kirkemedlemmer har opptrådt på.

— Vi har så langt ikke avdekket seksuelle overgrep blant katolske prester og ledere her i landet. Men på bakgrunn av alt det som nå er avdekket i andre land, tør jeg knapt våge å tro at dette ikke forekommer hos oss. Erfaringene fra andre kirkesamfunn og kristne organisasjoner her i landet tyder på at heller ikke den katolske kirken i Norge er fri for seksuelle overgrep, sier Margareth Bergmann til Bergens Tidende. Hun leder arbeidet med handlingsplanen.

Har hørt rykter

Heller ikke den katolske soknepresten i Bergen, Michel Beckers, vet om anmeldelser av seksuelle overgrep i egne rekker her i landet.

— Jeg har hørt rykter om overgrep, men uten at det er blitt saker eller politianmeldelser av det, innrømmer han.

Beckers synes det er på tide at den katolske kirken i Norge får sin egen handlingsplan mot seksuelle overgrep.

Må anmeldes

— Det viktigste er at kirken ikke behandler slike saker i egne, lukkede rom. Alle saker som eventuelt måtte dukke opp, må meldes til politiet. Dette gir også mulige overgripere best rettsvern i forhold til rykter og mulige falske anklager.

Den katolske kirke kan ikke sette seg over straffeloven og håndtere seksuelle overgrep internt som hysj-hysj-saker. Det er dette vi har sett i andre land, og det har endt i skandaler og tragedier, sier Beckers.

Tror på offeret

I forslaget til handlingsplan tar man imidlertid ikke konkret stilling til om enkeltovergrep skal anmeldes.

— Det må til syvende og sist bli offerets avgjørelse, eventuelt i samråd med biskopen. Men vi må sikre oss rutiner der offeret blir trodd og tatt på alvor, og der vi unngår at biskopen kan «løse» overgrepssaker ved å flytte overgriperen fra en menighet til en annen uten at noen vet om det, legger Bergmann til.

Må rapportere

Handlingsplanen vil blant annet omfatte kurs for prester og ledere på de mange katolske barne- og ungdomsleirene sommerstid. Dessuten vil kirken nærmest pålegge ethvert katolsk medlem å melde fra dersom man hører om mulige seksuelle overgrep.

— Vi vil presentere denne saken med en tyngde som gjør at medlemmene skal kjenne denne forpliktelsen. Det blir oppnevnt en egen prest og et lekt ikke-ansatt kirkemedlem, som skal ta imot, vurdere og sjekke rapporter om overgrep. Disse skal så rapportere videre til biskopen.

— Dermed sikrer vi at biskopene ikke blir de eneste som får informasjon. I USA har vi sett at biskoper har visst om pedofile prester som har begått overgrep, men unnlatt å gripe inn. Enkeltsaker har vært feid under teppet, og gjerne blitt «løst» ved at pedofile prester i all stillhet er blitt forflyttet for dermed å kunne begå flere overgrep på et nytt sted, sier Bergmann.