— Vi åpner for at Den katolske kirken i Bergen får leie St. Jakob kirke. Vi håper at det kan være tjenlig både for dem og oss, sier kirkeverge Gunnar Wik i Bergen.

Det er Bergen kirkelige fellesråd som denne uken har vedtatt at katolikkene kan få låne kirkebygget. Leieavtalen skal være langsiktig. Fellesrådet har allerede hatt noen samtaler med Den katolske kirken i Bergen om saken, men flere ting må avklares før dette kan bli noen realitet.

— Prisen vil være avgjørende, men en lang rekke andre spørsmål må og avklares før vi kan ta endelig stilling til dette, sier sokneprest Alois Brodersen i St. Paul.

St. Jakob kirke i 87 år gammel. Den ble reist for å møte befolkningsveksten på Nedre Nygård. Menigheten ble fra og med 2002 en del av Johanneskirken menighet i forbindelse med opprettelsen av stormenigheten i sentrum. De siste årene har Normisjon benyttet kirken. Det er meningen at kirken skal pusses opp ved ny utleie.

St. Paul kirke har over flere år hatt store plassproblemer. De siste fire årene er antall katolikker i Bergen økt fra 5000 til 7500. Polsk arbeidsinnvandring er medvirkende årsak til den store økningen. Det har gitt store plassproblemer i kirken. Flere gudstjenester må avholdes hver eneste søndag og på noen av dem er selv ikke ståplasser å oppdrive.

Alois Brodersen er glad for at Bergen kirkelige fellesråd åpner for at den katolske menigheten kan få bruke St. Jakob.

Bør katolikkene få overta kirken? Si din mening i feltet under!