Ildsjelprisen for Kunst og Kultur skal

 • være til inspirasjon for aktive kunst— og kulturarbeidere slik at de kanskape og utvikle seg videre.
 • være en oppmuntring og en anerkjennelse til prosjekter, lag, organisasjoner eller enkeltpersoner som gjør en tydelig målrettet innsats for kulturarbeidet på Vestlandet.Ildsjelprisen for Sport og Idrett skal
 • være til inspirasjon for idrettsutøvere, trenere eller ledere slik at de kantrene, konkurrere og utvikle seg videre.
 • være en oppmuntring og en anerkjennelse til prosjekter, lag, organisasjoner eller enkeltpersoner som gjør en tydelig fremadrettet innsats for sport og idrettsliv på Vestlandet.Ildsjelprisen for Humanitært Arbeid skal
 • være til inspirasjon for aktive medmennesker, slik at de kan frigjøre tid og utvikle seg videre.
 • være en oppmuntring og anerkjennelse til prosjekter, lag, organisasjoner eller enkeltpersoner som gjør en uegennyttig innsats for humanitært arbeid på Vestlandet.Ildsjelprisen for Lokalmiljøet skal
 • være til inspirasjon for samfunnsengasjerte mennesker, slik at de kan bidra ytterligere til å utvikle eget lokalmiljø.
 • være en oppmuntring og anerkjennelse til prosjekter, lag, organisasjoner eller enkeltpersoner som ut over det normale gjør en uegennyttig innsats til beste for lokalmiljøet.Ildsjelprisen for Framsyn skal
 • være til inspirasjon for oppfinnsomme mennesker slik at de kanfortsette sitt kreative og nyskapende arbeid.
 • være en oppmuntring og anerkjennelse til prosjekter, lag, organisasjoner eller enkeltpersoner som gjør en hensiktsmessig innsats for utvikling av samfunn eller næringsvekst på Vestlandet.Prisen til Årets Ildsjel skal
 • være til inspirasjon for fremragende mennesker som kan være forbilder for oss andre.
 • være en æresbevisning og anerkjennelse til en person som gjør en synlig innsats for positive levekår og for framtiden på Vestlandet.