• Sellafield er et kjernefysisk anlegg og et tidligere atomkraftverk på kysten av Irskesjøen.
  • Ved Tsjernobyl-ulykken i 1986 ble det sluppet ut 85 petabecquerel (radioaktive stoffer), hvorav 2,3 PBq havnet i Norge.
  • Ved en gitt ulykke i Sellafield vil det slippe ut 94 PBq, av dette vil 17 PBq havne i Norge.
  • I tankene i Sellafield ligger det lagret store mengder HAL, som er høyaktivt flytende avfall fra reprosessering av brukt kjernebrensel.
  • Rapporten til Miljøverndepartementet tar som utgangspunkt at én prosent av denne HAL-massen lekker ut til atmosfæren, og driver østover mot Norge og Vestlandet.
  • KILDE: STATENS STRÅLEVERN