Øvelsen skulle gi et bilde av hva som kunne skje dersom farlige kjemikalier ble sluppet ut i tettbebygde strøk.

Leder av Sivilforsvarets observatørkorps, Ole Hovland oppsummerte øvelsen på denne måten:

— Hovedhensikten med denne store øvelsen er i ettertid å foreta en oppsummering for å bedre vår evne til å håndtere slike mulige katastrofer. Og så langt må vi kunne si oss svært fornøyd. Særlig positivt er det at vi avholdt øvelsen i sentrum for på den måten å innvolvere mange mennesker, sa Ole Hovland.