— Jeg er aktivt utmeldt, som det heter så fint, bekrefter Siv Gørbitz overfor bt.no.

Gørbitz har også fortalt sine Facebook-venner om at hun er ferdig i Frp.

«Iiiiik! Våknet til meldingen at jeg er et "aktivt utmeldt" medlem. 26 års medlemskap er over! Sukk! Jeg har skadet FrP ved å fortelle om skremmende trusler og stygg mobbing. Dette skulle holdes innad i partiet! Ørk... typisk meg å sette fokus på feile ting;)», heter det i meldingen.

Samme dag som den bitre nominasjonsstriden i Frp skulle avgjøres, sto Gørbitz frem og fortalte om episoden da det dukket opp en naken mann i sengen hennes.

— Lydig bonde - Jeg fikk en telefon i morges fra Fylkessekretæren om at jeg nå var «aktivt utmeldt» som medlem på grunn av at jeg skadet partiet ved å fortelle om hva som skjedde på innsiden, skriver Gørbitz i en epost til bt.no.

Og videre:

«Jeg regner med at jeg kan klage til sentralorganisasjonen, men er inneforstått med at makten i Bergen går arm i arm med makten sentralt».

«Jeg har vært medlem i 26 år og synes at dette er trist, men ikke uventet», skriver Frp-politikeren.

Hun forklarer fallet i Frp slik:

«Jeg gikk fra en lydig bonde til å bli en springer som stilte feile spørsmål, fordi jeg trodde jeg var der for å være ombudskvinne for folkene og ikke som en klakør for makten».

Leder i Bergen Frp sier at årsaken til ekskluderingen er at Gørbitz gikk ut i media med saken, i stedet for å ta problemene opp internt i partiet.

— Dette har ikke vært noen kjekk sak. Hun har fremsatt en rekke påstander i media. Vi har bedt om skriftlige redegjørelser fra de andre involverte, og deres versjoner er ganske annerledes, sier Torkil Åmland.

— Dersom et medlem handler på en slik måte at det skader partiets omdømme, tillitsvalgte eller folkevalgte, anses vedkommende for aktivt å ha meldt seg ut av partiet.

Bergen Frp sendte saken over til fylkesstyret som behandlet den og gjorde vedtak lørdag.

— Hun er aktivt utmeldt som følge av presseoppslagene. Hun har ikke tatt dette opp i partiet. Vi har enkle retningslinjer på hva som fører til aktiv utmelding. Hun har slik sett meldt seg selv ut, sier nestleder i fylkesstyret, Gustav Bahus.

- Mobbet

Gørbitz selv mener hun er mobbet ut av partiet.

«Mobbingen har pågått lenge: Jeg ble plassert lengre og lengre bak i bystyresalen, jeg ble ikke invitert til festligheter i partiet, jeg fikk ikke mail om avlyste møter eller om møtevirksomheten i det hele tatt mm».

Og avslutter på følgende måte:

«Jeg, Siv Gørbitz, er ikke viktig her. Jeg tar støyten og risikoen med å fremstå som en varsler, en sladrer, en ulydig jente. Jeg representerer folket, stemmerne... og de har krav på å forstå hvordan dette foregår, at jeg bare er liksompolitiker og dessverre ikke kan fungere som den ombudskvinnen jeg vil, men at de må direkte kontakte de som reelt har noe å si».