Mandag 21. juli satt 26-åringen på glattcelle på politihuset i Bergen sentrum. På morgenkvisten kastet han urinen gjennom en åpning i celledøren. En arrestforvarer som hadde sommerjobb i politikjelleren merket en bevegelse bak seg og snudde seg. Han ble dekket med en væske og forsto straks hva det var. Arrestforvareren beskrev 26-åringens oppførsel som «besynderlig».

26-åringen innrømmet skyld og forklarte i retten at han trodde han ble kidnappet av politiet, kjørt til Askøy og plassert i en celle der.

Han ble dømt for legemsfornærmelse for urinkastingen, og for å ha spyttet på en kvinne noen dager tidligere. Mannen ble også dømt for flere andre forhold, blant annet tyveri, ruteknusing og brudd på kontaktforbud, men retten ser mest alvorlig på urinkastingen. Bruken av egne kroppsvæsker mot andre må ha blitt opplevd som svært ubehagelig for den fornærmede, heter det i dommen.

Mannen har endret livsstil og viser vilje til endring, ifølge dommen. Retten dømmer 26-åringen til 105 timer samfunnsstraff.