GUNNAR WIEDERSTRØM

Det var bystyret som i 1997 insisterte på at de skulle monteres luftfilter i de to tunnelløpene. Hensikten var å hindre at forurenset luft trakk ut av tunnelen og bidro til å gjøre luftmiljøet utenfor tunnelen enda verre. Men forurensingen i tunnelen har aldri nådd opp på et nivå hvor rensingen kunne hatt noen betydning for luftkvaliteten på utsiden av tunnelen.

En rapport fra Norsk Institutt for luftforskning fra 2002 har bekreftet dette. I et brev til Bergen kommunen skriver veivesenet:

«Slik Statens vegvesen vurderer nevnte rapport, bekrefter den vår tidligere vurdering om at effekten av rensetiltaket trolig vil være marginal.»

Statens vegvesen har helt fra planene om luftfilter første gang ble lansert i 1995 gått mot denne løsningen. Men etter bystyrets vedtak i 1887, som bare Frp og Høyre gikk imot, bøyde Statens vegvesen unna. Sterkt press både fra miljøorganisasjoner og beboere på Møhlenpris bidro til at et luftfilter kom på plass i vestgående løp.

Dette luftfilteret alene kom på nærmere 15 millioner. I tillegg måtte veivesenet sprenge ut plass til ytterligere et luftfilter i østgående løp, men her det ikke kommet opp filter.

Overingeniør Jan Olav Skogland, som var prosjektleder på Vestre Innfartsåre, sier til Bergens Tidende at investeringen har vært bortkastet.

— Disse pengene kunne vi ha brukt til helt andre og langt viktigere formål. Blant annet måtte det bevilges 25 millioner kroner ekstra til lydisolering i Bredalsmarken.

Det hører med til historien at luftfilteret, som er nærmere 20 meter langt, fem meter høyt og 20 meter bredt kan være brannfarlig. Tre branntilløp i et tilsvarende filter i Drammenstunnelen har ført til at Statens vegvesen har nektet å bruke filteret inntil brannårsaken er klarlagt. I Nygårdstunnelen blir ikke det noe problem.