Stemningen var amper etter gårsdagens styremøte i Helse Bergen. Da budsjettet for 2006 skulle diskuteres sendte styreleder Finn Strand direktøren, økonomisjefen og resten av administrasjonen på gangen. Det er høyst uvanlig.

— Jeg må innrømme at det var noe spesielt. Jeg har aldri opplevd det før, sier adm. direktør Anne Kværneland Bogsnes, om hendelsen som lett kan tolkes som mistillit til administrasjonen.

— Vi ville ha en liten drøfting om budsjettet for oss selv, sier styreleder Strand.

— Hva var tema for drøftingen?

— Vi drøftet kravet fra våre eiere for budsjettrammen for 2006, og hvordan vi nå skal gå videre, sier han, uten å utdype det videre.

Kravet fra Helse Vest, som igjen er eid av staten, er at Haukeland og resten av Helse Bergen må kutte 200 millioner kroner i sitt budsjettforslag. Det kommer i tillegg til at de får gå med 60 millioner i underskudd.

Da administrasjonen fikk slippe inn igjen på møterommet på Hotel Norge lå det et forslag til vedtak på bordet, som styret sluttet seg til.

Der krever de kutt på 200 millioner, uten å si noe mer om hvor Bogsnes & Co. skal finne pengene.

— Det er en litt håpløs situasjon, og det hadde vært greit å få litt drahjelp fra styret om hvor vi skal kutte, sier Bogsnes.

Ifølge Strand legger Storting og regjering opp til en vekst i utgiftene på en prosent neste år, mens forslaget fra administrasjonen betyr tre prosent vekst.

Bogsnes mener en prosent vekst er helt urealistisk. I 2005 har de hatt en aktivitetsvekst på 5-6 prosent, der nesten alt ifølge Bogsnes er øyeblikkelig hjelp eller lovpålagt behandling.

Hun mener derfor kravet fra Helse Vest betyr at de må kutte i lovpålagt behandling.

I forslaget fra administrasjonen heter det at kravet om at de skal gå i balanse «ikke er mulig uten at tilbudet til pasientene blir betydelig forverret».

Helse Vest, som dekker fylkene Rogaland-Hordaland og Sogn og Fjordane, får langt mindre penger per pasient enn sykehusene ellers i landet. Skulle det vært likt, måtte staten ha økt bevilgningene til Helse Vest med en milliard kroner.