INGVILD RUGLAND

— Flytter jeg inn på hospits, er jeg rett på kjøret igjen. Et hospits er ikke et sted som er rusfritt, sier 19 år gamle Fred Ellingsund.

Det siste året har han bodd på Blomsterdalenkollektivet. I seks måneder har han vært rusfri, etter at hele ungdomstiden har gått med til kriminalitet og rusmisbruk. Han vil gjerne fortsette å bo i Blomsterdalen.

Men det får han ikke. For to dager siden kom det siste avslaget. Myndighetene har trosset faglige råd om å la Fred fortsette i sin rehabilitering. Fana sosialkontor vil ikke ha Fred boende i Blomsterdalen, og Fylkesmannen i Hordaland har gitt sosialkontoret medhold.

— Jeg får vite at for å være her, må jeg ha stor gjeld og ha vært heroinmisbruker i fem år. Det virker som om jeg ikke er ødelagt nok for å få denne plassen, sier Fred, som i tillegg har AD/HD.

Blomsterdalen er ikke godkjent av det offentlige, likevel brukes det av Bergen kommune til de tyngste rustilfellene.

Trenger behandling

Fred har bodd i Blomsterdalen i 11 måneder, hele tiden mens han har ventet på å få en permanent plass der. Han kunne ha bodd på Kalfaret, men ønsker ikke det, blant annet fordi det er nær byen, og dermed også tilgang til narkotika.

— Det virker som om jeg ikke er ødelagt nok for å være her på denne plassen. Det er talentløst at jeg ikke får lov til å velge plass der jeg vet at jeg klarer å være rusfri, sier han.

Nå venter usikkerhet for Fred - etter at julefeiringen er over.

— Jeg skal ha perm hjemme hos mamma. Men jeg kan ikke bo der, jeg har gjort så mye galt, og jeg trenger oppfølging. Jeg holder på å bygge opp igjen tilliten hos min mor, sier han.

— Men jeg gleder jeg meg til min første rusfrie jul på en evighet, legger han til.

Styrer Jarle Ludvigsen i Blomsterdalenkollektivet er rystet over at kommunen vil fjerne Fred fra en vellykket rehabilitering.

— At de er i stand til å sette en gutt på gaten to dager før jul er helt utrolig. Å tilby ham et hospits er å sende ham rett ut i rusen igjen, sier Ludvigsen.

Han reagerer spesielt på at Fylkesmannen ikke har hørt på de faglige rådene om å la Fred bli i sin behandling.

Brutalt

Sosialsjef Britt Iren Tveit på Fana sosialkontor vil ikke gå i detalj om Ellingsund på grunn av taushetsplikt. På spørsmål om hospits er et riktig sted for Fred svarer hun dette:

— Han kan søke hva som helst. Han kan finne seg en bolig på det vanlige markedet, eller han kan velge en av de godkjente institusjonene, sier hun.

— Er det ikke litt brutalt å hive ham ut to dager før jul?

— Jo, det kan du selvsagt si, men vårt første avslag kom i juni.

Da Fred fikk siste avslag fra Fylkesmannen, ville han søke på nytt, i det minste om å få bli i Blomsterdalen til et annet reelt alternativ var ledig.

Søknaden ble avslått på stedet.

— Det forelå ikke nye opplysninger. Vi kan ikke behandle de samme sakene om og om igjen.

På grunn av avslaget vil ikke Bergen kommune betale de 300.000 kronene det har kostet å ha Fred boende i Blomsterdalen. Det må kollektivet selv dekke.