— Venstre har diskutert dette på sitt gruppemøte i dag. Vi er enig om at det er uryddig å ha Endre Tvinnereim med i forhandlingene når han har meldt overgang til et annet parti, sier Julie Andersland, gruppelder for Venstre i bystyret.

Det betyr at bare to dager etter at forhandlingene om nytt bybudsjett startet, så er Byluftlistens frontfigur blitt nektet deltakelse. Årsaken er at Tvinnereim denne uken gjorde det kjent at han har meldt seg inn i Arbeiderpartiet og skal stå på partiets valgliste ved neste års lokalvalg.

Habilitetsspørsmål

Til BT for tre dager siden signaliserte Tvinnereim at han ikke så på sitt nye partimedlemskap som en hindring for videre deltakelse. Men ikke alle var enig i det. Etter det BT erfarer har overgangen skapt både irritasjon og forundring hos de borgerlige.

Overgangen har nemlit skapt en rekke problemer. Som fremtidig Ap-politiker ville Tvinnereim kunne være tjent med at budsjettforhandlingene ryker.Arbeiderpartiet har nemlig som mål å splitte firepartisamarbeidet på borgerlig side, og etablere et formelt samarbeid med minst et av sentrumspartiene.

I forhandlingene vil også Tvinnereim få førstehånds kunnskap om partienes smertegrenser og samarbeidsvillighet, noe Ap senere vil kunne tjene på.

Det er også ventet at Ap vil bruke partiovergangen for alt den er verd når det gjelder å styrke sin miljøtroverdighet. Hvis Tvinnereim forlater forhandlingene, vil de kunne si at han forsøkte, men at de borgerlige partiene ikke har like store ambisjoner på miljøfeltet som Ap.

— Når han er medlem av et parti som ikke er en del av forhandlingene, så blir det merkelig at han skal delta, sier Andersland (V).

— Hva frykter dere?

— Spørsmålet er om det kan komme fram informasjon i forhandlingene som en kan se for seg at Ap vil ha nytte av i fremtiden. Utenfra ser dette veldig spesielt ut. Det er jo et habilitetsspørsmål. I den grad noen kan oppfatte at en på en eller annen må har en fordel av en sak, så er det uheldig at han deltar, sier hun med henvisning til Ap.

Avviser naivitet

Byluftlistens Endre Tvinnereim bekrefter at han ikke skal forsette som part i forhandlingene.

— Det ser ut som det tegner seg et bilde der vi sender en vara, sier han.

— Var det naivt av deg å tro du kunne fortsette i forhandlingene som Ap-medlem?

— Vi var forberedt på at det var noe vi måtte kunne diskutere det. Så jeg er ikke overrasket over noe ting, sier Tvinnereim og legger til:

Jeg er jo litt på oppsigelse. Bystyreperioden går mot slutten. Av og til når du slutter i et firma så har du tre måneders oppsigelsestid. Da avslutter du det du holder på med, men begynner ikke på nye prosjekt. Sånn føler jeg det nå.

Venstres Julie Andersland har ingen problem med at Byluftlisten sender en vara.

— Det er ikke Byluftlisten som har meldt overgang. Det er Endre Tvinnereim, sier hun.

NYTT PARTI: Endre Tvinnereim har meldt seg inn i Arbeiderpartiet, og stiller til valg på deres liste til kommunevalget 2015. Han skal fortsette som representant for Byluftlisten ut perioden, og står på det programmet han ble valgt inn i bystyret på.