Men saken er at Bergen Taxi ikke har myndighet til å utestenge eller ekskludere drosjeeiere. Det er det kun er løyvemyndigheten — Samferdselssjefen i fylket - som har. «Drosjeeiere med løyve har plikt til å være tilsluttet sentral, og denne sentralen har plikt til å formidle oppdrag til de tilsluttete drosjeeierne», heter det i regelverket.

Anses som illojalt

Robert Aasmul sluttet i forrige uke som drosjeeier i Norgestaxi. Han fikk nytt løyve tilknyttet Bergen Taxi. Men ennå har han ikke fått montert taksameter og annet nødvendig utstyr i drosjen slik at han kan påta seg kjøreoppdrag for sin nye arbeidsgiver.

Bakgrunnen til konflikten mellom Aasmul og Bergen Taxi, er at er at firmaet Turservice AS, som Aasmul er eier og leder for, søker om å få etablere en konkurrerende drosjesentral med 25 nye drosjeløyver. Dette arbeidet anses som illojalt av Bergen Taxi.

— Jeg har etterspurt informasjon og dokumentasjon på hvor deres påstand og handlemåte, er hjemlet i lovverket eller i vedtekter, skriver Aasmul i et brev til Bergen Taxi. Samferdselssjefen i Hordaland har fått kopi av brevet.

— Dette uteblir. Arve Halvorsen i Bergen Taxi fastholder at det er jeg, gjennom min atferd som har umuliggjort å få montert taksameter i bilen. Og at dette er en holdning og et standpunkt som det ikke vil rokkes ved, fra Bergen Taxi sin side, skriver Aasmul videre i brevet.

Norgestaxi fikk smekk

Da sjefen for Norgestaxi i fjor ønsket å utestenge en drosjeeier fordi de mente han handlet illojalt, fikk de en skikkelig smekk av Samferdselsdepartementet

Den gang slo departementet fast at det å nekte en drosjeeier kjøring fra sentralen som vedkommende har plikt og rett til å kjøre for er å betrakte som et yrkesforbud, og noe Norgestaxi ikke har myndig til å vedta. Uten utstyr som trengs å være tilknyttet systemet som tildeler drosjene oppdrag, og uten taksameter, har drosjen ingen mulighet til å fungere. Følger ikke sentralene regelverket, så er riset bak speilet at de kan miste sin tillatelse til å drive drosjeformidling.

Intern sak i Bergen Taxi

Administrerende direktør, John Gaute Kvinge i Bergen Taxi ville i går ikke kommentere saken.

— Dette er en intern sak mellom oss og Aasmul som håndteres av styret, sier han til Bergens Tidende.

Aasmul ønsker heller ikke å si så mye om saken. Han håper imidlertid det skal være mulig å løse saken, slik at drosjen kommer i drift igjen i Bergen Taxi.

Samferdselssjef Magnus Vestrheim bekrefter at de er kjent med saken, og at de i går sendte et brev til Bergen Taxi der de har bedt om en redegjørelse.

— Før vi har fått den vil vi ikke kommentere saken, seir Vestrheim.