— Tragisk og nitrist. Dette er å kaste en milliard kroner rett ut vinduet, sier Kjell-Birger Olsen, tidligere generalinspektør for Sjøforsvaret.

Han gremmes over at skattebetalernes penger sløses bort på denne måten.

— Fartøyene kunne levd i mange år til, som viktige bidragsytere i Sjøforsvaret, sier tidligere generalinspektør Kjell-Birger Olsen.

Ribbet for utstyr

Stortinget bevilget på slutten av 90-tallet en milliard kroner for at de fjorten MTB-ene i Hauk-klassen skulle fornyes. Fartøyene skulle da være i stand til å være i operativ tjeneste til år 2015.

I år 2001 og 2002 var fartøyene i tur og orden inne for utskiftning av våpen- og navigasjonssystemer og elektronikk. Da de kom ut fra verftet i Mandal, var MTB-ene mer moderne og velutrustet enn noensinne.

I tillegg til fornyelsen av selve fartøyene, ble det brukt 200 millioner til å oppgradere pingvinmissilene MTB-ene var utstyrt med. De var blitt upålitelige og ubrukelige etter lang tids lagring.

Nå er det klart at de oppgraderte MTB-ene slett ikke får seile frem til 2015. Seks av dem endte nylig sine dager hos Norscrap på Askøy. Nå venter de bare på å bli hogget. Ytterligere tre skrog ligger på Haakonsvern, ribbet for det dyre utstyret som for få år siden ble satt om bord.

— Noe av dette utstyret kan vi bruke på andre områder, sier Tom Rølvåg i Forsvarets Logistikkorganisasjon.

- Beklagelig

Men ikke alt kan brukes. De oppgraderte pingvinmissilene står nå lagret i Knappen-fjellet, og kan ikke benyttes på noen av Sjøforsvarets gjenværende fartøyer.

— Det er beklagelig at det til ingen nytte er brukt så mye tid, penger og ressurser på både MTB-ene og pingvinmissilene når de ble vedtatt utfaset da byggingen av de nye MTB-ene ble vedtatt, sier prosjektleder Knut Stormoen.

De få øvrige MTB-ene i Hauk-klassen kan bli solgt eller gitt som gave til andre land, men dette er foreløpig uklart. De baltiske statene har tidligere tatt imot slike fartøyer med åpne armer.

Mannskapsmangel

Planen var at Haukene skulle fases ut parallelt med innfasingen av de seks nye MTB-ene i den såkalte Skjold-klassen. Selv om alle de nye fartøyene tidligst vil være operative i 2009, ender nå fullt brukbare MTB-ere i skraphaugen. Forklaringen er ressursmangel.

— Vi ville ikke hatt nok mannskaper til å bemanne flere slike fartøyer, sier Lars Flostrand, sjef for MTB-våpenet.

Ifølge Forsvarsdepartementet trodde man på 90-tallet at det ville være behov for flere MTB-enn man gjør i dag. Departementet mener de oppgraderte fartøyene har vært en viktig ressurs, selv om de bare fikk få år i tjeneste.

— Det er ikke optimalt at investeringen ikke utnyttes fullt ut, men det vil heller ikke være rasjonelt å videreføre en kapasitet som det ikke lenger er tilstrekkelig økonomisk eller operativt grunnlag for, sier Ragnhild Mathisen, politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet.

- Meningsløst og tragisk

Forsvarsdepartementet mener Stortinget har vært fullt orientert om Hauk-klassens skjebne. Likevel blir enkelte medlemmer av Stortingets forsvarskomité overrasket når de får høre om hoggingen

FrPs Per Ove Width er andre nestleder og reagerer sterkt på opplysningen.

— Det er meningsløst og tragisk. Skrotingen av Hauk-klassen føyer seg inn i rekken av eksempler på at Forsvaret frigjør seg fra gamle kapasiteter før nye er på plass, sier Width.

Han mener det var en forutsetning at for oppgraderingen av Hauk-klassen at den først skulle fases ut når Skjold-klassen ble fullt ut operativ. Og det er den ikke ennå.

— Jeg har ikke registrert noe vedtak som har endret denne forutsetningen.

Han vil i nær fremtid sende et spørsmål til forsvarsministeren og be om en forklaring på hvorfor Hauk-klassen fases ut nå.

— Dette betyr at vi nå teknisk sett er uten en marine. Det er en alvorlig situasjon for kystnasjonen Norge, sier Width.

- Rimer ikke godt

Bjørn Jacobsen (SV) var heller ikke klar over at MTB-ene ligger klare til hogging.

— I utgangspunktet mener jeg vi kunne beholdt dem, men når så galt har skjedd at de byttes ut, burde vi gitt fartøyene til nasjoner som kunne brukt dem. Vi har jo tidligere sendt andre til Baltikum.

— Hva tenker du om milliarden som ble brukt til å oppgradere Hauk-klassen?

— Jeg tenker at dette er skadelig for forsvarsviljen. Å bruke en milliard og så hogge, rimer ikke godt ute blant folket. Det hele er sørgelig, sier Jacobsen.

Signe Øye (Ap) kjente ikke til hoggingen, men forstår at departementet vil prioritere å bruke pengene utelukkende på innfasing av Skjold-klassen. Oppgraderingsmilliarden kommenterer hun slik:

— Vi kan helt diskutere om det var fornuftig, men spørsmålet er hvor langt ut i tid man skal dra det ufornuftige.

Hva synes du om Forsvarets pengebruk? Si din mening i feltet under!

Rune Berentsen