Sissel Thomassen har ti års efaring i Røde Kors-arbeid gjennom hjelpekorpset på Laksevåg, Anne Marit Pettersen har ingen slik bakgrunn, men ble plukket ut til prosjektet fra andre kriterier. Til sammen har de mye god kunnskap.

Engasjementet varer i tolv måneder, og bak seg har de nå fire uker med forberedelser sammen med i alt åtte ungdomsdelegater.

Prosjektet «Utveksling for utvikling» er helt nytt og er et samarbeid mellom Røde Kors og Fredskorpset. Disse åtte er derfor de første som reiser ut.

For to av dem går turen til Jamaica med samme opplegget som Sissel og Anne Marit. To skal til Sudan. Prosjektet deres konsentrerer seg om tuberkulose og malaria, og de to siste til Aserbajdsjan. En av disse er Anita Molvik Hansen, også hun fra Bergen. Anita skal jobbe med gatebarn og barnehjem.

Utveksling

Utveksling innebærer at Norge også skal ta imot ungdomsdelegater, de to fra Kenya kommer når Sissel og Anne Marit reiser hjem etter ti måneder ute.

Etter en uke med forberedelser i Nairobi forlater de to hverandre og treffes igjen bare en gang i måneden. Anne Marit til Nyeri, nord for Nairobi, mens Sissel skal sørover i landet og ut til kysten til Kwale. Her blir de muligens de eneste hvite i hver sin omgangskrets, seks timer fra hverandre med jernbanen.

De to skal jobbe med handikappede barn og drive kampanjer i forbindelse med hiv/aids, både overfor lokale Røde Kors-medlemmer og folk ellers. I Kenya er engelsk hovedspråket, men de to vil prøve å lære seg litt swahili.

Kenya ligger i Øst-Afrika. Daniel arap Moi vært president siden 1978, og først i 1991 ble han etter press tvunget til å akseptere frie valg med flere politiske partier. Landet har et korrupt byråkrati som har bidratt til å svekke veksten i økonomien. I Kenya er det betydelige etniske og geografiske spenninger som svekker stabiliteten i samfunnet. Korrupsjon og den autoritære styreformen har ført til reduksjon i bistanden og i utenlandske investeringer.

«African time»

— Hva venter dere å oppleve der nede?

— Vi kommer helt sikkert til å få et kulturelt sjokk, og det gruer vi oss litt til, men det blir også en utfordring. Vi må bare akseptere at i Afrika har de andre regler enn våre, så vi må nok forholde oss til helt nye og andre problemstillinger. Det vi ser på som et problem hjemme oppfatter kanskje folk der nede på en helt annen måte, men alt dette forsøkte de å forberede oss mentalt på under det månedslange og svært intensive kurset i Hurdal.

— Vi ble fortalt at deres oppfatning av tid er svært forskjellig fra vår måte å tenke på. Vi opplever at tiden går, men for dem kommer den, derfor bryr de seg ikke så mye om avtaler ikke overholdes. De oppfatter ikke at tiden er tapt, og er derfor heller ikke så opptatt av klokken, solen styrer tiden deres. Men det blir spennende å lage nye nettverk, sier de to og legger til at de allerede mentalt er halvveis i Kenya.

— Vi reiser ut for å bidra med vår kunnskap, men kommer helt sikkert til å lære mye selv også, legger de til.

Nå brenner de bare etter å komme seg av gårde, og gleder seg å ta fatt på oppgaven. Vel hjemme igjen etter ti måneder skal de bruke den siste måneden av årsengasjementet til å forelese om erfaringene sine, men opplevelsene underveis vil de legge inn på nettadressen: www.fredskorpset.net I en liste over hver enkelt fredskorpser kan du klikke deg frem til hjemmesiden deres.

TIL KENYA. Onsdag reiser Sissel Thomassen (i forgrunnen) og Anne Marit Pettersen sørover. Der skal de etablere støttekontaktordninger for handikappede barn og ha opplysningskampanjer i forbindelse med hiv/aids.
FOTO: OLA A. THORSET