Selv om den

den totale avfallsmengden har minsket, merker ikke alltid de ansatte på BIRs gjenvinningsstasjon på Lønningshaugen i Ytrebygda mye til nedgangen.

— Nedgangen har ikke vært merkbar for oss som står her og tar imot alt sammen. Men jeg ser en endring på hva folk kaster, sier avfallsmedarbeider Ketil Pedersen,

Som selvutnevnt altmuligmann på BIR-stasjonen, har han grundig erfaring med våre kastevaner.

— Før kastet folk gjerne ting som var ødelagte. Nå kaster vi fine ting som virker, bare fordi vi har lyst på å bytte, sier Pedersen.

Miljøboss

Nedgangen i restavfall levert til BIR var på åtte prosent fra første halvår i fjor til samme periode i år. For papp og papir var nedgangen ni prosent i samme periode.

— Har du reservert deg mot reklame og sluttet å få papirer fra banken, går papirmengden ned hos oss også, sier Tina Skudal i BIR.

Overgangen til et mer papirløst samfunn, kan være en medvirkende årsak til at denne typen avfall minker.

— Det er også flere som bare leser nettaviser, sier Skudal.

På avdelingen for farlig avfall på Lønningshaugen står containere og kasser til innsamling av batterier, maling, asbestplater, lysstoffrør, og kjemikalier. Mengden av farlig avfall som leveres inn, bare øker.

— Vi sier jippi til at den kurven øker. Det betyr at folk leverer nå inn slikt avfall i stedet for å tømme det ut i avløp eller rett i bosspannet, sier Skudal

Er det egentlig boss?

Inne i den store gjenbrukshallen kan folk gi bort brukbare møbler, datamaskiner og hvitevarer til andre som vil hente det.

— Heldigvis er noen blitt mer bevisst på at vi har en gjenbruksstasjon, men langt fra alle er like flinke, sier Ketil Pedersen.

Når feriepenger og skattepenger strømmer inn på konto, øker trykket på innleveringen av boss – om man kan kalle det for avfall.

— Noen kom til og med hit og kastet en splitter ny plastpakket sofa fra Bohus. Det virker på meg som om bergensere har for mye penger, sier han.

Han mener vi må bli flinkere til å kildesortere bosset vårt.

— Jeg vil oppfordre alle til å bruke gjenbruksordningene som finnes i kommunen. Slutt å kast brukbare ting rett i bosset, sier Pedersen.

Synspunkter? Si din mening.

BRUK OG KAST: Finanskrisen var ikke særlig merkbar for de Ketil Pedersen og de andre ansatte på BIRs gjenvinningsstasjon i Ytrebygda.
Bjørn Erik Larsen