Hensikten med undersøkelsen er å analysere 15-16-åringenes oppvekstvilkår, opplyser prosjektleder og dr. scient Folkvard Nævdal ved Avdeling for Lærerutdanning på Landås. Han vil også se på sammenhengen mellom ungdommens ulike livsarenaer.

1000 10.-klassinger

Det er 1000 10.klassinger i bydelene Ytrebygda, Laksevåg, Årstad og Arna som skal delta i undersøkelsen. Kartleggingen inngår i prosjektet «Ungdom i skole og fritid» som Høgskolen i Bergen gjennomfører i samarbeid med bydelene. Bergen ønsker å bruke resultatene fra undersøkelsen til konkrete kommunale tiltak for byens ungdom. Neste år skal undersøkelsen gjennomføres i flere byer og tettsteder i Norge. Dermed kan den bli svært interessant.

Følsomme tema

Folkvard Nævdal har i mange år interessert seg for unges livsvilkår. Han har gjennomført flere undersøkelser blant ungdom i ulike kommuner i Hordaland og høstet stor anerkjennelse. Han opplyser at den nye undersøkelsen er lagt opp bredere enn tidligere og dermed kan bli mer interessant. Selv om temaene er følsomme og spørsmålene direkte og nærgående, er alt godkjent av Datatilsynet.