Hele 75 prosent av 6.-klassingene ved Skjold skole er imot røyking.

— Undersøkelsen viser at de aller fleste er helt imot røyking på barneskolen. Men bildet endrer seg kraftig når elevene kommer opp på ungdomsskolen, sier klassestyrer André Eide.

Klasse 6a har i en måned jobbet på spreng med å kartlegge medelevenes holdninger til røyk. Over 200 elever er med i undersøkelsen.

— Vi ønsket å finne ut hva 6.-klassingene på Skjold skole mener om røyking, og hva som skjer når de kommer opp i 10. klasse, forteller Karoline Kanelønning (11) til Bergens Tidende.

Foreldre som røyker

Av røykeundersøkelsen går det frem at nesten halvparten av 6.-klassingene ved Skjold skole har foreldre som røyker. Tallet er noe høyere blant 10.-klassingene ved Rå ungdomsskole.

Det går likevel ikke frem om det er noen sammenheng mellom foreldrenes røykevaner og elevenes holdning til sigaretter og tobakk.

— De fleste starter å røyke når de kommer på ungdomsskolen. Da blir de gjerne utsatt for press av venner som synes det er kult å røyke, sier Karoline.

35 prosent av 10.-klassingene oppga å være faste røykere, og nesten samtlige hadde prøvd en eller flere ganger.

— Vi ble overrasket over hvor mange som røykte da de var kommet opp i 10. klasse. Men det var også flere som hadde begynt å bruke snus, sier Kim Odland (11).

Får sertifikat

Over 50 prosent av de spurte i røykeundersøkelsen sier de har inngått såkalte røykeavtaler med foreldrene.

Som en liten gulrot lokker flere foreldre med sertifikat til barna dersom de ikke begynner å røyke før de er fylt 18 år.

— Det er en god motivasjon, mener Ole Morten Stølen (12).

— Min største motivasjon er helsefaren. Jeg ønsker ikke å få lungekreft, sier Karoline.

Blant 6.-klassingene var det 27 prosent som oppga at de kjente noen som hadde fått kreft av røyking. Tallet steg til 36 prosent blant 10.-klassingene.

Elevene ved Skjold skole har lagt frem to tykke rapporter som nå er hengt opp på veggen utenfor lærerværelset.

— Vi håper å kunne bruke undersøkelsen i undervisningen. Det er viktig å sette søkelyset på røyking i skolen, mener klassestyrer Eide.

ANTI-RØYKERE: – Det er ikke kult å røyke, mener 6.-klassingene Kim Odland (fra v.), Karoline Kannelønning, Andrea Fjær Unneland og Ole Morten Stølen ved Skjold skole.
Foto: Tor Høvik