— Vi ønsker så tidlig som mulig å plukke ut barn som står i fare for å utvikle dysleksi. Ved ulike former for stimulering kan vi hjelpe dem til et bedre liv, sier prosjektlederne Turid Helland og Sonja Helgesen Ofte ved Eikelund Kompetansesenter i Bergen til Bergens Tidende.

Fire fylker involveres. Barn i kommunene Haugesund, Førde, Kvinnherad, Osterøy og Fræna får delta i prosjektet, som drives i samarbeid med Universitetet i Bergen ved professor Kenneth Hugdahl og Universitetet i Oxford. Treningsprogrammene brukes dessuten i et forskningssamarbeid med en gruppe i USA.

— Språk er makt. De som ikke behersker språket, strever. Vi vet at mange har fått et bedre liv når de har vunnet over vanskene med å lese og skrive, påpeker Turid Helland og Sonja Helgesen Ofte.

I kartleggingen som skal gjøres i barnehagene, skal blant annet barnas rom- og retningssans undersøkes. En vil også se på hvordan barna husker ting. Både foreldre, ansatte i barnehagen og de som arbeider i PPT skal bevisstgjøres om hva de skal være oppmerksom på for å fange opp barn som sliter.

Prosjektet starter høsten 2003 og barna skal følges i fire år. En nyutviklet test for tidlig registrering av språkutvikling vil bli brukt. Dessuten vil det amerikanske Fast ForWord bli benyttet. Her trenes barn til å skille mellom ulike lyder. Svært gode resultater er oppnådd i USA.