• Avhøret av meg var et overgrep, sa Atle Karlsviks kone, An-Magritt i retten.

Politiets metoder kom i fokus i Bergen tingrett. Først gikk den bedrageritiltalte admiralens kone til angrep på etterforsker Jørn Helle. Senere fortsatte Karlsviks forsvarer, Dag Steinfeld, i samme spor.

— Ble truet

— Jeg ble truet på det groveste av politibetjenten. Jeg kunne ha skrevet under på hva som helst etter å ha forklart meg, fortalte An-Magritt Karlsvik.

— Jeg opplevde at han hele tiden fremstilte ting som at «sånn har det vært», tilføyde hun.

Avhørsformen førte til at Dag Steinfeld skrev et krast brev til etterforskningsleder Kaare Songstad.

— Jeg reagerte på etterforskerens opptreden, og ba om at avhørene måtte skje i tråd med påtaleinstruksen, sier Steinfeld.

I brevet kritiserte Steinfeld også at fru Karlsvik ble fortalt at det ville bli reist straffesak mot hennes mann, lenge før både statsadvokat, regjeringsadvokat og Kongen i statsråd hadde besluttet dette.

Overrasket etterforsker

Da politibetjent Helle avga forklaring senere i går, uttrykte han overraskelse over brevet fra Steinfeld.

— Avhøret av fru Karlsvik foregikk i beherskede og rolige former. Det var ingen opphetet stemning. Jeg skjønte derfor ikke bakgrunnen for brevet fra ektemannens advokat, sa etterforskeren.

Advokat Steinfeld rettet også annen krass kritikk mot politietterforskningen.

— Det finnes ingen skriftlig anmeldelse mot Karlsvik. Det er ikke foretatt noen form for protokollerte avhør av fornærmede, som er Forsvaret. Det foreligger ingen notater fra et utall samtaler med Forsvarsstaben. Er ikke det høyst uvanlig? spurte Steinfeld politietterforskeren om.

— Jo, måtte Jørn Helle medgi.

Startet med noe annet

Helle forklarte ellers at etterforskningen innledningsvis var rettet mot helt andre forhold enn dem Karlsvik er tiltalt for.

— Vi startet med forhold rundt en barnehage og en advokatregning, sa han.

Etterforskningen tok en annen retning da Forsvarsstaben og departementet la frem opplysninger om noen av Karlsviks reiseregninger. Det var disse forholdene som munnet ut i tiltale.

Preget

An-Magritt Karlsvik var ikke det eneste familiemedlemmet av den bedragerisiktede admiralen som forklarte seg i går. Også hans eldste datter, Tonje (20), var i vitneboksen. Atle Karlsvik var selv sterkt preget under disse vitneforklaringene, særlig da hans kone forklarte seg.

Fru Karlsvik måtte særlig forklare seg om en weekend hun tilbrakte i Aalborg sammen med sin mann i 2004. Påtalemyndigheten mener Karlsvik belastet Forsvaret for en felles middag de to hadde. Det ble tilbakevist av fru Karlsvik.

Datteren ble spurt ut om en annen tur som Karlsvik er tiltalt for å ha latt Forsvaret betale en del utgifter ved. Da hadde han med seg to av sine tre døtre. Tonje Karlsvik husket detaljer fra turen dårlig, men forklarte seg stort sett i tråd med det hennes far tidligere har sagt i retten.

STØTTET MANNEN: Atle Karlsvik var sterkt preget av vitneforklaringen til konen An-Margritt. Fru Karlsvik hevdet at hun ble truet av politietterforskerne. I bakgrunnen Karlsviks forsvarere, Geir Sviggum og Dag Steinfeld. ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN
Larsen, Bjørn Erik