Det er Forsvarsdepartementet som har bedt Forsvarsstaben (FST) å forberede en mulig sak for å få tilbake pengebeløpet fra Karlsvik, skriver ABC Nyheter .

Karlsvik inngikk for to år siden en avtale med Forsvaret om å tilbakebetale 240.000 kroner og beklaget at han uberettiget skal ha krevd og mottatt midler fra Staten.

Som en del av avtalen måtte Karlsvik også si opp sin stilling og han fikk avskjed fra embetet som kontreadmiral i Sjøforsvaret, noe som betyr at han ikke lenger har rett til å benytte grad og uniform.

— Dette har jeg ikke hørt noe om før du ringer meg, sier Karlsviks advokat Dag Steinfeld til ABC Nyheter.

Ifølge ABC Nyheter har kravet på 13.000 kroner har sin bakgrunn i feilaktige krav om overtidsbetaling i 2002. Så lenge han var ansatt i Forsvaret trakk en et månedlig beløp, men dette opphørte da han sluttet.

FST har spurt departementet om denne summen er inkludert i forliket med Karlsvik fra 7. april 2008, men fått nei.

Saken fortsetter nedenfor boksene.

Tilbakebetalt det meste

I løpet av årene har Karlsvik betalt tilbake det meste av Forsvarets opprinnelige krav på drøye 73.000 kroner, men nå krever FST inn mankoen på 13.000 kroner.

Og hvis ikke pengene betales utelukkes ikke en ny rettslig runde.

— Hvorvidt vi vil gå til søksmål dersom det utestående kravet ikke blir innbetalt, har vi ikke tatt stilling til på nåværende tidspunkt, sier Forsvarssjefens pressetalskvinne, major Heidi Langvik-Hansen til ABC Nyheter.

Staben har sjekket saken med Forsvarsdepartementet og fått følgende tilbakemelding i brev av 4. mai i år:

«Kravet anses å være i behold. Det bes om at Forsvaret krever beløpet tilbakebetalt. Dersom Karlsvik fremdeles bestrider forpliktelsen, må det vurderes om restkravet skal tvangsinndrives. Det foreligger i denne saken ikke et tvangsgrunnlag, noe som innebærer at staten må ta ut søksmål mot Karlsvik for å få en fullbyrdelsesdom, slik at kravet kan inndrives».

ABC Nyheter har ikke kommet i kontakt med Atle T. Karlsvik.