Atle Karlsvik vil gjerne fortsette sin militære karriere dersom han også vinner avskjedssaken Forsvaret har anlagt mot ham.

Les hele dommen her (PDF)

– Jeg bærer ikke nag til Forsvaret. Mange synes gjerne det er rart. Jeg har så mange gode minner herfra. Det er også så mange flotte mennesker i Forsvaret at jeg ikke vil forsure min egen og deres tilværelse ved å være bitter, sier Atle Karlsvik til bt.no.

Derfor anser han seg ikke som ferdig i Forsvaret.

Glad i Forsvaret

– Jeg har hatt en lang karriere i Forsvaret. Jeg har vært og er fremdeles glad i Forsvaret. Det er en flott arbeidsplass, sier den frikjente admiralen.

Akkurat som i tingretten satt han i full uniform under pressekonferansen i dag.

– Det at jeg sitter her i uniform, sier litt om kjærligheten min til Forsvaret, sa han.

Fraværende sjefer

Han hadde ikke like mye pent å si om sine sjefer.

– De er de eneste som ikke har vist tilstedeværelse siden denne saken kom opp. Jeg har ikke hørt et pip fra dem siden den novemberdagen i 2005 da jeg ble kalt inn på kontoret til Arne Bård Dalhaug, sjefen for Forsvarsstaben, sa Karlsvik.

– Vil det være mulig for deg å gå tilbake til jobben som en av hans nærmeste medarbeidere?

– Forsvaret trenger flinke ledere, og jeg er sikker på at jeg fremdeles har en del å bidra med på en rekke områder, sier Karlsvik, uten å svare direkte på akkurat det spørsmålet.

Karslvik holdt klokken 14 i dag pressekonferanse med sin forsvarer, advokat Dag Steinfeld.

Se video fra pressekonferansen

— Jeg ser ikke bort fra at jeg skal feire dommen med et glass champagne eller to med gode venner - og en fjelltur, sier Karlsvik.

Han fortalte om den vanskelige tiden etter at Forsvaret startet granskingen.

— Takket være min kone og to flotte barn har jeg kommet gjennom det, sa Karlsvik, som også roset kollegene som har støttet ham.

– De eneste jeg ikke har hørt noe fra, er mine militære sjefer.

Advokat Steinfeld tror ikke påtalemakten vil få gjennomslag for en eventuell anke.

— Det er nesten utenkelig at lagmannsretten vil behandle saken når Karlsvik er frifunnet av en enstemmig rett på alle punkter, sa forsvareren. Han viser også til at Forsvaret har «helgardert» seg ved å reise en sivil sak mot admiralen, i tillegg til straffesaken.

Ikke på noe punkt har Bergen tingrett funnet grunn til å domfelle sjefen for fellesstaben i Forsvarsstaben. Det er lagt avgjørende vekt på at Karlsvik i sin tid som sjef for Sjøforsvarets skoler hadde en selvstendig rett til å vurdere hvilke tjenestereiser han skulle dra på.

Var tjenestereiser To av tiltalepunktene gjaldt reiser til Spania sammen med både daværende og pensjonerte admiraler.

Aktor, statsadvokat Randi Gabrielsen, karakteriserte reisene som «gutteturer». Selv om det ble spilt mye golf under disse to Alicante-oppholdene, er retten er kommet til at Karlsvik hadde så stort faglig utbytte av å delta at turene kunne karakteriseres som tjenestereiser.

Det blir i dommen også lagt vekt på at han det første året, i 2003, fikk et signal fra sin sjef, generalinspektøren for Sjøforsvaret, Kjell-Birger Olsen, om at han absolutt burde delta.

Atle Karlsvik er også frifunnet fra påstandene om å ha tusket med reiseregningene i forbindelse med to sommerturer til Danmark med «Statsraad Lehmkuhl». Retten støtter seg til vitneforklaringer om at det var helt naturlig at Karlsvik gikk i land og tok inn på hotell. Retten har heller ikke funnet det bevist at Karlsvik førte opp en middag med sin kone som representasjonsutgifter.

Trodde på Karlsvik På den andre Danmarksturen deltok to av hans døtre. Her mente aktoratet at Karlsvik hadde latt dem kjøre gokart, og førte disse utgiftene på reiseregningen. Heller ikke denne påstanden kjøpte tingrettsdommer Svein Opdahl og hans to lekdommere.

Atle Karlsvik innrømmet under rettssaken en og annen mindre unøyaktighet på noen av reiseregningene. Om dette skriver retten: «For en person i tiltaltes stilling med svært mange tjenestereiser og derav følgende reiseregninger, må det være rom for en viss feilmargin uten at dette skal betraktes som bedrageri».

Karlsvik var også tiltalt for urettmessig å ha fått utbetalt ca. tusen kroner for et tjenesteoppdrag som angivelig ikke fant sted. Admiralen og deler av hans familie var den aktuelle dagen i konfirmasjon i Oslo.

Retten fant det vanskelig å tro at Karlsvik med forsett og i vinnings hensikt endret sin flybillett flere ganger, og deretter også fylte ut reiseregning med krav om 200 kroner i diett.

Må slåss videre for jobben Aktor la ned påstand om 60 dager i fengsel, og at Karlsvik måtte fradømmes sin toppjobb i Forsvaret. Nå slipper han å gå i fengsel. Jobben må han kjempe videre for i den sivile avskjedssaken som Forsvaret har reist mot ham. Den kommer opp en gang på nyåret.

— Den saken går sin gang uavhengig av frifinnelsen i straffesaken, opplyser Birgitte Frisch, sjef for presse- og informasjonsavdelingen i Forsvarsstaben.

Sjefen for Forsvarsstaben, Arne Bård Dalhaug, ville ikke kommentere dommen.

— Dette er påtalemyndighetens sak, forklarer Frisch det med.

Frifinnelsen i Bergen tingrett fører ikke til at Karlsvik blir tatt inn igjen i stillingen. Forsvaret holder fast ved at han forblir permittert fra toppjobben som sjef for fellesstaben. Rangmessig er dette den fjerde eller femte høyeste i Forsvaret.

JON TUFTO (mms)
BLANKT FRIFUNNET: Kontreadmiral Atle Karlsvik og advokat Dag Steinfeld.