Les også: Offisersforbundet varslet

Karlsvik tok på eget initiativ ordet for å korrigere Finseths forklaring. Admiralen brøt ut i gråt, men tok seg inn igjen, og beklaget etterpå dette overfor retten.

Den bedrageritiltalte admiralen åpnet rettssaken med å forklare at han følte seg sviktet av Forsvaret.

— Jeg ble ikke tatt vare på i en vanskelig situasjon. Jeg hørte aldri et ord fra mine sjefer om hvordan det gikk med meg, sa han.

Det ble tilbakevist av generalinspektør Finseth.

— Jeg satte personlig Forsvarets kriseteam i 24 timers beredskap fordi jeg var bekymret for Karlsvik. Det var lege, psykolog, prest og sykepleier tilgjengelig for ham, sa Finseth.

Atle Karlsvik ristet på hodet.

— Dette harmonerer ikke med mitt syn. Det han sier om støtten jeg skal ha fått, stemmer ikke, sa Karlsvik.

Så fortalte han at saken sprakk i media på datterens 17-årsdag.

— Hun hadde fest hjemme. Ute ringte media på døren, og de ringte på mobiltelefonene til alle døtrene mine for å få tak i meg, sa han følelsesladet.

Karlsvik fortalte at han måtte stå i helsekø for å komme til psykolog i den vanskelige tiden.