Karl Hjalmar Branting, 1860-1925, sosialdemokratisk politiker og svensk statsminister (1920-25), talte Norges sak under unionsstriden — fikk Nobels fredspris i 1921. Branting er den fremste personlighet som ikke bare svensk, men nordisk arbeiderbevegelse har fostret, og mer enn noen annen enkelt mann la han ved sin kloke ledelse grunnen til den sterke stilling svensk sosialdemokrati har nådd.