Tallene fra 2003 viser at 62 prosent av 5-åringene i Hordaland fikk den gledelige meldingen «null hull» etter besøk hos tannlegen.

Det er en økning fra 56 prosent året før. Det fremgår av årsmeldingen til Hordaland fylkeskommune for 2003.

Også for 18-åringene i fylket er det fremgang å spore. I 2003 var gjennomsnittlige tall for tenner med tannråte eller fylling 5,6 i 2003, mot 5,9 i 2002. I 2003 hadde 14,3 prosent av 18-åringene feilfrie tenner mot 12,6 prosent i 2002.

12-åringene derimot, må skjerpe tannpussen. Gjennomsnittstall for tenner med tannråte eller fylling var i fjor 2,0, mot 1,9 året før.

Fylkeskommunen er glad for at de unge hordalendingenes tannhelse totalt sett er i ferd med å komme opp mot landsgjennomsnittet. Tidligere ståa vært noe dårligere i Hordaland enn i landet for øvrig.

KARIUS OG BAKTUS: Her fra en oppsetning på Den Nationale Scene med Anne E. Kokkinn og Anne Ma Usterud i hovedrollene.
Helge Sunde