I ein time heldt den rusa mannen den eldre kvinna innelåst i huset hennar ved Leirvik på Stord 14.januar i år. I bar overkropp og utstyrt med kniv truga han henne, tok kvelartak på henne og drog ut telefonkontakten. Til sist greidde Kari Aksdal (biletet) å overrumpla inntrengjaren, låste opp døra og sprang over til naboen med 39-åringen i helane.

Den vanekriminelle karmøybuen hadde storma inn i huset der Aksdal sat åleine og skulle sjå Dagsrevyen. Mannen hevdar at han gjekk inn for å få nokon til å ringja etter drosje. Men det avviste Kari Aksdal i retten, som trur henne.

Tok til tårene

Innimellom 39-åringen sine aggressive utbrot greidde Kari Aksdal å roa han ned med snakk. Då ho sa at han sikkert var ein grei gut, tok han til tårene.

I løpet av gisseldramaet stal 39-åringen 500 kroner frå Aksdals portemonné. Han tok også brillene hennar. Pengane og nye briller er han i Sunnhordland tingrett dømt til å erstatta, han må óg betala tusen kroner i sakskostnader.

Har gjort det før

Retten ser svært alvorleg på det den veltrente 39-åringen gjorde mot den forsvarslause Stord-kvinna. At han også tidlegare er dømt for trugande framferd mot eldre kvinner i deira eigen heim, gjer ifølgje retten saka endå meir alvorleg. Mannen er tidlegare straffedømt 25 gonger, i hovudsak for lekamskrenking og trugsmål. Han hadde vore på frifot i berre ti dagar då han forgreip seg på Stord, halvparten av den tida låg han på sjukehus for behandling av eit knivstikk.

Kari Aksdal.